PSO konferencija Maskvoje: Niurnbergo kodekso ir žmogaus teisių panaikinimo keliu

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2... 2021-12-16 17:33:00, skaitė 621, komentavo 4

PSO konferencija Maskvoje: Niurnbergo kodekso ir žmogaus teisių panaikinimo keliu

Gruodžio 14-15 dienomis Maskvoje vyksta Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) konferencija „PSO Europos konferencija dėl skaitmeninių sprendimų neužkrečiamųjų ligų srityje“.

Konferenciją organizuoja Rusijos Federacijos sveikatos apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su PSO Europa. Ši interaktyvi konferencija yra mišraus formato. Konferencijoje pristatomi daugelio šalių, institucijų, kurios yra didžiųjų duomenų naudojimo lyderės, skaitmeninės sveikatos pramonės ir žmonių, sergančių neinfekcinėmis ligomis, atvejų tyrimai.

Rusijos spauda beveik nutylėjo apie šią konferenciją, ką jau kalbėti apie mūsiškius sorošiukus iš LRT, Delfio ir pan. Kodėl taip? Gal ten svarstomi klausimai nejaudina Lietuvos dulkių? Gal jie dėl ypaž menko intelekto net nepajėgia dalyvauti panašiuose renginiuose?

Rusijos sveikatos apsaugos ministras Michailas Muraška pasakė, kas artimiausiais metais Rusijos medicina bus individualizuota. Vykdant Rusijos skaitmeninę transformaciją, pradedamas naujas projektas - Skaitmeninis paciento profilis. "Tai yra toks asmeninis profilis, kurio metu kuriami asmeniniai metodai ir rekomendacijos pacientams", - paaiškino Muraško. Tai apims šias programas: neinfekcinių ligų patikrą, rizikos profilio sudarymą, lėtinėmis ligomis sergančių pacientų stebėjimą ir kt. „Mūsų šaliai skaitmeninio medicinos personalizavimo plėtros formatas yra prioritetas".

Daug plačiau apie Maskvoje vykstančią PSO konferenciją kalbėjo Rusijos žmogaus teisių gynėjai, tarp kurių gydytojai, mokslininkai, teisininkai.

https://www.youtube.com/watch?v=Zog8xb5SjXw

Po Antrosios pasaulinės sveikatos asamblėjos pagrindinis mūsų reikalavimas buvo VETO dėl pandeminio susitarimo, sakoma video. Tačiau 2021 m. gruodžio 5 d. PSO atstovas spaudai paskelbė pareiškimą, kuriame teigė, kad Niurnbergo kodeksas nėra privalomas. Po tokio išpuolio prieš tarptautinę teisę mūsų reikalavimas gali būti tik vienas - UŽDARYTI PSO!

Minint 75-ąsias Niurnbergo proceso prieš fašistinius nusikaltėlius metines, Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad „dabar būtina nukrypti nuo Niurnbergo kodekso principų" ir visoje Europoje įvesti privalomą skiepijimą nuo koronaviruso. "Apie tai (privalomą skiepijimą) nereikia diskutuoti. Vakcinos bus labai svarbios kovojant su šiuo nauju labai užkrečiamu viruso variantu, kuris šiuo metu aptiktas 12 skirtingų ES valstybių narių", - EK vadovo žodžius cituoja "Post Millennial"

Niurnbergo kodeksas šiandien tapo ypač aktualus.

Kalbą 1946 m. gruodžio 9 d. pasakė vyriausiasis prokuroras, amerikiečių brigados generolas Telfordas Tayloras. Kalboje buvo apibendrinti nacių medikų nusikaltimai (Niurnbergo proceso metu buvo suformuoti principai, vėliau pavadinti "Niurnbergo kodeksu"). Vertimas parengtas pagal šaltinį anglų kalba, publikuotą: The Nazi Doctors and the Nuremberg Code: Human Rights in Human Experimentation, sud. George J. Annas & amp; Michael A. Grodin, Niujorkas - Oksfordas, Oxford University Press, 1992 (p. 81-83 ir 87). Primenama, kad eksperimentai buvo vykdomi su koncentracijos stovyklų kaliniais (įskaitant naujų vakcinų kūrimą ir esamų vakcinų tobulinimą) aktyviai naudojosi to meto Vokietijos farmacijos pramonė. Ypač tuo pasižymėjo korporacija "I. G. Farben."

Nuo 1941 m. gruodžio mėn. iki karo pabaigos Buchenvaldo ir Natzweilerio koncentracijos stovyklose, siekiant ištirti įvairių vakcinų veiksmingumą, buvo vykdoma plataus masto medicininių eksperimentų su kaliniais programa. Programa apėmė įvairių ligų sukėlėjų - vidurių šiltinės, geltonojo drugio, raupų, A ir B paratifų, choleros ir difterijos - tyrimus.

"Bent dešimt kaltinamųjų dalyvavo šiuose itin ciniškuose eksperimentuose, kurių metu žuvo šimtai žmonių. Eksperimentai su dėmėtąja šiltine (Vokietijoje vadinama "Fleckfieber" arba "dėmėtąja karštine", nepainioti su Uolinių kalnų dėmėtąja karštine) buvo ypač amoralūs. Tyfuso eksperimentus prižiūrėjo daktaras Eugenas Hagenas (Eugen Haagen), Liuftvafės sanitarijos karininkas ir Strasbūro universiteto profesorius", - sako tyrimo autorius.

Eugenas Haagenas - Nobelio premijos laureatas, žmogus, kuris studijavo ir dėstė Jungtinėse Valstijose, jis siejamas su beveik visu Vakarų elitu. Būdamas žymus gydytojas, 1929 m. Haagenas baigė Rokfelerio institutą Niujorke, o 1930 m. tapo šio instituto vyriausybės patarėju ir skubiai paskirtas Rokfelerio fondo Sveikatos departamento nariu. Praėjusio amžiaus trečiojo dešimtmečio pabaigoje kartu su Roda Erdmann taip pat rengė mokslinius leidinius. Nuo 1933 m. jis dirbo, o 1936 m. tapo Eksperimentinių ląstelių ir virusų tyrimų skyriaus vadovu. Tais pačiais metais jis buvo įtrauktas į Nobelio medicinos premijos kandidatų sąrašą, nes sukūrė vakciną nuo vidurių šiltinės.

1943 m. rudenį kaltinamasis Sieversas pateikė jam 100 kalinių kaip bandomuosius objektus. 1944 m. vasarą Haagenas gavo dar 200 tiriamųjų eksperimentams. Eksperimentų metu mirė daugybė kalinių. Bendra eksperimentų schema buvo tokia: kalinių grupei, atrinktai iš sveikesnės stovyklos gyventojų dalies dėl didesnio atsparumo infekcijai, buvo suleista vakcina nuo vidurių šiltinės, kurios veiksmingumas turėjo būti patikrintas. Vėliau grupė buvo užkrėsta vidurių šiltinės virusu. Tuo pat metu palyginimui virusu buvo užkrėsta kita, neskiepyta kalinių grupė - ji buvo vadinama kontroline grupe. Tačiau galbūt dar didesnis žiaurumas ir žiaurumas buvo tai, kad visą laiką eksperimentatoriai šiltine tyčia užkrėsdavo kitus kalinius, kad visada turėtų gyvų virusų atsargų.

Naciai nesinaudojo Nobelio premijos laureatais savo nešvariam darbui. 1942-1943 m. Buchenvalde kalinių žudymas dėl užsikrėtimo vidurių šiltine tęsėsi. Procesui vadovavo atsakovai Genzken ir Mrugowski. Prašymai dėl bandomųjų objektų tiekimo buvo siunčiami už tai atsakingam Hovenui. Beveik visus praktinius eksperimentų aspektus atliko liūdnai pagarsėjęs daktaras Dingas. Po karo jis nusižudė, tačiau jo darbo užrašai išliko.

Pirmasis 1941 m. gruodžio 29 d. įrašas jo darbo dienoraštyje rodo, kad ir šiuo atveju prašymas atlikti šiuos žiaurius eksperimentus atėjo iš Vermachto vadovybės. Jame aprašomas kaltinamųjų Handloserio ir daktaro Konti, atitinkamai Reicho karinės ir civilinės sanitarijos tarnybų vadovų, susitikimas. Atsakovas Mrugowskis taip pat įtrauktas į dalyvių sąrašą. Tuo metu Rusijoje kariaujančių vokiečių karių susirgimų vidurių šiltine daugėjo. Susitikimo protokole rašoma, cituoju: "Kadangi eksperimentai su gyvūnais neleidžia atlikti pakankamai išsamaus įvertinimo, reikia atlikti eksperimentus su žmonėmis." Toliau pateiktos citatos atspindi visuose tolesniuose dokumentuose aprašytą tikrovę ir leidžia įvertinti aukų mirtingumo lygį:

10.1.42: preliminarus eksperimentas B. Preliminarus eksperimentas siekiant nustatyti patikimą užsikrėtimo metodą: 5 asmenys buvo užkrėsti ant vištos embriono užauginta kultūra (Roberto Kocho instituto Provacek'o riketsijų padermė) per 2 paviršinius ir 2 gilesnius dilbio pjūvius, kaip skiepijant nuo raupų. Visi tiriamieji susirgo tikruoju vidurių šiltine. Inkubacinis laikotarpis 2-6 dienos.

20.2.42: į Berlyną išsiųstos ligos istorijos ir preliminarių eksperimentų, skirtų patikimam infekcijos metodui nustatyti, schemos. 1 mirtinas atvejis 5 pacientams.

42.3.17: Prof. Gildemeisterio ir prof. Rosé (Roberto Kocho instituto Tropinės medicinos skyriaus vadovas) apsilankymas tyrimų stotyje. Visi tiriamieji susirgo vidurių šiltine, išskyrus du, kurie, kaip vėliau paaiškėjo, jau buvo užsikrėtę šia liga policijos kalėjime Berlyne per vidurių šiltinės epidemiją.

43.12.9.: Sanitarinių tarnybų vadovo generolo majoro SS grupinio vado Dr. Henzkeno įsakymu Buchenvaldo koncentracijos stovykloje esanti tyrimų stotis pertvarkoma į "Tifuso ir virusų tyrimų skyrių". Skyriaus vadovu paskiriamas SS šturmbanfiureris daktaras Dingas. Jam nesant, vakcinos gamybą prižiūrės vyriausiasis stovyklos gydytojas, SS gauptšturmfiureris Hovenas.

13 ir 14.4.43: šturmbanfiurerio SS Dr. Dingo misija į "IG Farbenindustrie AG" gamyklas Höchste. Pokalbis su profesoriumi Lautenschlägeriu, daktaru Weberiu ir daktaru Fusgengeriu apie Buchenvaldo koncentracijos stovykloje atliktus eksperimentus su "akridine granulat" ir "ruthenol". Slaviojo patarėjo Otto ir profesoriaus Prigge apsilankymas Frankfurto prie Maino Eksperimentinės terapijos institute.

24.4.43. Eksperimentai su akridine granulatum terapija (A-gr. 2) ir rutenoliu (P2). Akridine granulatum ir rutenolio terapijos eksperimentams 30 tiriamųjų (po 15) ir 9 kontroliniai asmenys buvo užkrėsti į veną suleidus 2 cm šviežio tifu sergančių pacientų kraujo. Visi tiriamieji susirgo labai sunkia vidurių šiltinės forma.

1.6.43: Parengtos ligos istorijos ir diagramos. Eksperimentų serija baigta. 21 mirtinas atvejis (8 su akridino granuliatu) (8 su rutenoliu) (5 kontroliniai atvejai).

7.9.43: parengtos temperatūros kreivės ir atvejų istorijos. Eksperimentų serija baigta. 55 mirtini atvejai.

14.3.18: Karinių oro pajėgų vyriausiojo gydytojo, profesoriaus Rose'o, iniciatyva Kopenhagos valstybiniame serumo institute iš pelių kepenų pagamintos vakcinos "Kopenhaga" prevencinis poveikis buvo išbandytas su žmonėmis. Dvidešimt asmenų buvo paskiepyti profilaktine vakcina. Kontrolei ir palyginimui buvo numatyta palikti 10 asmenų.

16.4.44: Kiti tiriamieji buvo užkrėsti po oda suleidus 0,05 cm šviežio tifu sergančių pacientų kraujo. Liga: iš 17 asmenų, kurie buvo profilaktiškai paskiepyti: 9 - vidutinio sunkumo, 8 - sunkaus laipsnio; iš 9 kontrolinių asmenų: 2 - vidutinio sunkumo, 7 - sunkaus laipsnio.

44 6 13: Parengtos ir į Berlyną išsiųstos temperatūros kreivės ir ligos istorijos. 6 mirtini atvejai (3 "Kopenhagos") (3 kontroliniai).

4.11.44: Parengtos kreivių diagramos ir atvejų istorijos. 24 mirtini atvejai".

Visų Dr. Dingo oficialių ataskaitų kopijos buvo išsiųstos atsakovams Mrugowskiui ir Poppendikui bei "IG Farbenindustri AG" laboratorijoms Höchste. Iš visų šioje byloje nagrinėtų įrodymų nė vienas neįrodo didesnio žmonių, kurie save vadina medikais, žiaurumo ir žiauraus elgesio nei daktaro Dingo įrašai apie eksperimentus su tyfusu", - rašoma dokumentuose.

Štai jums ir viskas, paprasta ir aišku, kaip jie tyčia žudė žmones savo eksperimentų metu. O juk dauguma jų buvo ne SS žvėrys, o "gerbiami medicinos šviesuoliai", kurie tuos baisius dalykus darė dėl pinigų ir šlovės, o kažkas - dėl "mokslo ateities" ir "bendrojo gėrio". Beje, čia atsiranda ryšys su Amerikos oligarchų ir didžiosios farmacijos istorija, susijusia su eksperimentais su žmonėmis, kur pasirodo ne tik Haagenas. Kaip matyti iš teksto, visos eksperimentų ataskaitos buvo siunčiamos į "IG Farbenindustri AG" laboratorijas Höchste. Tai yra, ta pati "IG Farben" - didžiausia chemijos ir farmacijos bendrovė Europoje ir pasaulyje trisdešimtaisiais metais, kuri po 1956 m. iširo ir pakeitė pavadinimą į "BASF" ir "Bayer". Tuo metu Hitlerio mėgstamiausia farmacijos korporacija buvo pasiekusi populiarumo Vakaruose viršūnę. Trys "IG Farben" mokslininkai tapo Nobelio premijos laureatais: Carlas Boschas ir Friedrichas Bergiusas "už aukšto slėgio cheminių metodų išradimą ir plėtrą" (1931 m.), o Gerhardas Domagkas "už prontozilo antibakterinio poveikio atradimą" (1939 m.). 1937 m. Otto Bayeris susintetino poliadityvą poliuretano sintezei. Be to, ji atsirado tik Rokfelerių dėka. "Bayer" pirmininkas Karlas Duisbergas skatino bendrovių susijungimą. 1903 m. pavasarį keliaudamas į Jungtines Amerikos Valstijas jis vedė derybas su didžiausiomis JAV korporacijomis John Rockefeller, Standard Oil, U.S. Steel, International Paper ir Alcoa. Grįžęs 1904 m. jis parengė visos šalies dažiklių ir vaistų gamintojų asociacijos memorandumą. 1929 m. JAV buvo įsteigta antrinė įmonė American IG Chemical Corporation (1939 m. pervadinta į General anilin and film). Per jį JAV bankas "J.P. Morgan" teikė paskolas "IG Farben" Vokietijoje. "General Motors" automobilių koncernas per karą taip pat aktyviai bendradarbiavo su Vokietija. Į jos įmones daug kapitalo investavo amerikiečių I. G."; savo ruožtu "General Motors" vadovybė į "I.G. Farben" vien 1932-1939 m. investavo 30 mln. dolerių.

Vėliau būtent ši korporacija gamino ciklono B dujas, kuriomis buvo nuodijami žmonės koncentracijos stovyklose ir kurios buvo naudojamos nežmoniškuose eksperimentuose. Įdomus istorinis susidūrimas - po 75 metų "Bayer" pasirašė susitarimą su Vokietijos įmone "CureVac" dėl bendradarbiavimo kuriant vakciną nuo koronaviruso CVnCoV. Visų pirma "Bayer" rems vaisto III klinikinių tyrimų etapą, jo registraciją, gamybą ir reklamą ES. Kas geriau už juos žino apie "klinikinius tyrimus"...

Frau Ursula žino, rašoma portale „Katiuša“, kaip tuo metu buvo atliekami eksperimentai, ir puikiai supranta, kad Niurnberge buvo kalbama ne apie skiepus, o apie eksperimentų su žmonėmis uždraudimą.

Pažvelkime į tai, kas šiandien vyksta Europoje. Keturi mėnesiai kalėjimo arba 3600 eurų bauda - tokį pasirinkimą turės Austrijos gyventojai, kurie iki 2022 m. vasario mėn. nepasiskiepys nuo COVID-19. Nepaisantiems dviejų pranešimų pasiskiepyti gali būti skiriama didelė 7 200 eurų bauda.

Graikijoje, kurioje visi vyresni nei 60 metų piliečiai privalo pasiskiepyti iki sausio vidurio. Priešingu atveju jiems kas mėnesį bus skiriama 100 eurų bauda. Šį pakeitimą jau parėmė šalies parlamentas, o ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis pabrėžė, kad šis dekretas "toli gražu neprilygsta 7 000 eurų baudai Austrijoje arba iki 1 000 eurų baudai už COVID-19 teisės aktų pažeidimą Italijoje".

Naujasis Vokietijos kancleris Olafas Scholzas neseniai pareiškė norįs, kad iki vasario mėn. skiepijimas taptų privalomas.

Tuo tarpu aštuoni didžiausi "Pfizer" ir "Moderna" akcininkai praėjusią savaitę uždirbo daugiau nei 10 mlrd. dolerių, nes jų akcijos pabrango po to, kai buvo atidarytas naujas "Omicron" variantas. Atsakydama į reikalavimą paskelbti visus "Pfizer" vakcinos COVID-19 duomenis, FDA pareiškė, kad bendrovė juos galės pateikti visuomenei tik po 55 metų. Tai yra, kai visi vakcinos kūrimo ir eksperimentų dalyviai bus mirę ir už juos nebus galima atsiskaityti.

Kuo tai skiriasi nuo to, ką darė naciai ir jų "gerbiama" medicinos bendruomenė? Tik tiek, kad savo tikslams jie naudojo rusus ir žydus, o ne vokiečius, austrus, britus, prancūzus ir kitus. Tiesa, yra vienas būdas "ištaisyti" šią klaidą. Jums tereikia daryti tai, ką europiečiai darė pastaruosius 15 metų - perrašyti istoriją. Panaikinkite Niurnbergo proceso rezultatus. Skelbti, kad "gydytojai" daro gera, o visus abejojančius vadinti "fašistais", "apsišaukėliais" ir "žmonijos priešais". Tiesą sakant, būtent tai jie dabar ir daro. Galima tik suprasti, kodėl šį kartą mūsų šalis, kurios dėka buvo nuteisti nusikaltėliai ir kurios piliečiai, be kita ko, buvo nunuodyti dujomis ir užkrėsti vidurių šiltine, žaidžia kartu su IV Reichu?

https://www.youtube.com/watch?v=3FUlkYfUaIw

Nuorodos:

http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/evropeyskaya-konferentsiya-voz-po-ispolzovaniyu-tsifrovykh-resheniy-v-tselyakh-borby-s-niz-prokhodit/

https://aif.ru/society/healthcare/murashko_rossiyskuyu_medicinu_zhdet_personalizaciya

http://katyusha.org/view?id=17908