Baltų Krivulėje istorinį baltų arealą nuspręsta skelbti „Šventąja Žeme“

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2021/12/13/ba... 2021-12-13 20:55:00, skaitė 264, komentavo 4

Baltų Krivulėje istorinį baltų arealą nuspręsta skelbti „Šventąja Žeme“

Gruodžio 11 d. Lietuvos „Romuvos“ ir Latvijos Dievturių sandraugos („Latvijas dievturu sadraudze“) senojo baltų tikėjimo išpažinėjai surengė  kasmetinę savo bendrą sueigą – Baltų Krivulę. Šiemet ji vyko nuotoliniu būdu o jos tema buvo „Šventoji Baltų Žemė“.

Be lietuvių ir latvių Krivulėje dalyvavo ir senojo baltų tikėjimo tęsėjai iš kitų baltų žemių – Lenkijos, Gudijos, JAV. Tokios sueigos rengiamos kasmet nuo 2011 m.

Šių metų Krivulėje į religinį lygmenį buvo iškelta istorinės baltų gyvenamosios erdvės kaip Šventos Protėvių Žemės idėją.

Pagrindę šio vaizdinio svarbą visiems dabartiniams baltam ir kitoms tose žemėje gyvenančioms tautoms nusprendė siekti susigrąžinti įtaką tų žemių ir jose glūdinčio mūsų protėvių medžiaginio ir dvasinio paveldo likimui.

Baltų Krivulėje Protėvių Žemės kaip vienos svarbiausių religinės vertybės klausimas buvo aptartas šiuose pranešimuose ir pasisakymuose:   Baltai ir jų žemė (Muntis Auns, Latvija);  Senųjų baltų istorinis arealas (Gintaras Songaila, Lietuva), Galindai-goliad: šventosios baltų žemės pakraščiuose (Gomantas Lisas (Gomant Lis), Gudija); Europos etninių religijų šventų vietų išniekimas baltų kultūros erdvėje ir kitur (dr. Ugis Nastevičius (Uģis Nastevičs), Latvija);  Gajos labui (Maruta Voitkus-Lūkina), Latvija); Žemės šventumo šaltinis (dr. Dainius Razauskas, Lietuva); Šventoji baltų žemė (Jonas Vaiškūnas, Lietuva).

Krivūlėje be kita ko buvo pristatyti duomenys apie gausius visoje Europoje vykdomus išpuolius, kuriais buvo paniekinti prigimtinės religijos paminklai.

Pasak, apie tai duomenis surinkusio dievturio dr. U. Nastevičiaus (Uģis Nastevičs), vandalizmo atvejai prieš prigimtinės religijos šventvietes nereti ir Baltijos šalyse. Jis atkreipė dėmesį ir į tai, kad išniekinant senojo tikėjimo šventvietes dažnai nepaisoma net ir jų valstybės saugomo paminklinio statuso.

Krivūlėje buvo nutarta įsteigti viešą registrą, kuriame bus viešai skelbiami ir nuolat pildomi duomenys apie išpuolius prieš prigimtinės religijos šventvietes.

„Raginsime visų konfesijų religines bendrijas tiek Baltijos šalyse tiek ir visoje Europoje imtis priemonių, užtikrinsiančių pagarbų elgesį su visų religijų šventybėmis ir griežtą įstatymų laikymąsi, saugant visų tikėjimų istorinius paminklus“ – po Krivulės sakė  Senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ Krivė  Inija Trinkūnienė.

Krivulėje taip pat buvo sutarta, kad „Romuvos“ ir Dievturių religinės bendrijos rūpinsis senovės baltų religinių bendrijų klausimais Latvijoje, Lietuvoje ir visose istorinėse baltų žemėse, bei kituose kraštuose, kur tik gyvena baltų religijos išpažinėjai. Šios Krvulės darbų išdavoje nuspręsta visą istorinių baltų arealą paskelbti „Šventąja Žeme“ suteikiant jai religinės šventybės statusą ir visų istorinėse baltų žemėse įsikūrusių valstybių vadovams bei piliečiams pranešti apie jų gyvenamosios vietovės baltišką praeitį ir pagrindžiant būtinybę puoselėti tose vietovėse esančias baltiško medžiaginio ir dvasinio paveldo vertybes.


1. Baltiškų vandenvardžių sritis, M. Gimbutienė. Baltai priešistorinias laikais, Vilnius, 1985.


Baltiškų hidronimų paplitimo arealas | wikipedia.org nuotr.

Baltų genčių teritorija apie V a. pr. m. e. ir vėliau (pagal Mariją Gimbutienę) | wikipedia.org nuotr.


Baltai apie 2 tūkstantmetį prieš mūsų erą, Petras Gaučas, Aleksiejus Luchtanas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos archyvas​​​​​​​
​​​​​​​

Latvijos dievturių sandraugos Didžvadonis Andrejus Broksas (Andrejs Broks) Krivulei pristatė Europos parlamentui skirto rašto metmenis, kuriame pateikiami siūlymai dėl Europos ateities. Šie ir kiti Krivulės dokumentai dabar rengiami ir derinami tarp religinių bendrijų vadovybių ir artimiausiu metu turėtų būti parengti ir paviešinti.

Primename, kad 2018 m. vykusioje Baltų Krivulėje Latvijos ir Lietuvos senovės baltų religinių bendrijų atstovai priėmė dvišalę deklaraciją, kurioje pripažįno, kad latvių Dievturių bendrijos ir lietuvių Romuvos bendrijos tikėjimas yra bendras.