2021-08-10 prie LR Parlamento vykusio mitingo Vytenio Butkevičiaus liudijimas

Autorius: Vytenis Butkevičius Šaltinis: https://www.facebook.com/photo... 2021-09-09 03:18:00, skaitė 493, komentavo 10

2021-08-10 prie LR Parlamento vykusio mitingo Vytenio Butkevičiaus liudijimas

Buvo pristatyta LR generalinei prokurorei Nidai Grunskienei, laukiu, kol būsiu apklaustas kaip liudytojas. Nesulaukiu.

Aš Vytenis Butkevičius 2021-08-10 8:30 atvykau į Vilnių norėdamas sudalyvauti prie LR Seimo organizuojamame mitinge. Susidūriau su problema nerasdamos vietos kur priparkuoti automobilį, laimingo atsitiktinumo dėka radau kur jį pastatyti Goštauto gatvės kiemuose(mokamai). Eidamas link Seimo rūmų kalbėjausi su kitais iš toliau į mitingą atvykusiais žmonėmis, visi susidūrė su ta pačia automobilių parkavimo dilema. Galiu pasakyti, kad „Didžiojo Šeimų Gynimo Maršo“ organizatoriai šį uždavinį buvo išsprendę nepriekaištingai, tada žmonės galėjo pasistatyti automobilius Vilniaus prieeigose „Gariūnų“ automobilių stovėjimo aikštelėse, o iš ten į Vingio parką, o vėliau ir atgal juos nuvežė užsakyti autobusai. 8:45 jau buvau aikštėje prie Seimo. Labai greitai iš visų pusių pradėjo plūsti žmonės, visi pasipuošę, nešini tautine atributika! Maždaug nuo 9:00 iki 17:00 vyko labai tvarkingas mitingas, visi buvo draugiški ir ramūs, taikai reiškė nepasitenkinimą bailia ir arogantiška valdžia bei politikais netinkamai dirbančiais savo darbą!

Man asmeniškai nepatiko, kad organizatoriai leido ant scenos pasisakyti Algirdui Paleckiui ir Vaidui Lekstučiui, kurie atvirai deklaruoja šiltus jausmus Putino Rusijai ir šmeižia Sausio 13,-osios dalyvius, aukas. Mitinge pasisakymų metų jautėsi, garso trūkumas, sunkiai girdėjosi kai kurie kalbėtojai, buvo daug techninių garso nesklandumų. Scena buvo pastatyta aiškiai per maža ir per žema, todėl toliau stovintieji galėjo ir nematyti kas vyksta ant pakylos.

Kadangi mitingas buvo ilgas (nuo 09:00 iki 17:00), o diena kaip reta karšta, nebuvo nė debesėlio, o žmonės garsiai reiškė savo nepasitenkinimą valdžia, skandavo, todėl greitai pasijuto troškulys, deja žmonių aprūpinimo gėrimais ar maistu problema nebuvo išspręsta taip pat. Prie artimiausio “NARVESEN“ kioskelio ir “IKI“ parduotuvės pastoviai buvo nutįsę ilgos eilės. Dar blogiau buvo tai, kad nebuvo išspręsta ir tualetų problema, tiesiog nebuvo fiziškai kur atlikti gamtinius reikalus, o prie artimiausių restoranų “SUBMARINE“ bei kitų buvo labai ilgos gyvos žmonių eilės. Manau čia kalta Vilniaus miesto savivaldybė su meru Remigijumi Šimašiumi priešakyje, kurie neparūpino pastatomų tualetų. Taip pat tai ir organizatorių kaltė. Rezultate dėl to žmonės buvo priversti išeidinėti ir vėl grįžti į mitingą, kas buvo labai nepatogu, erzino ir kėlė sumaištį.

Mitinge dėl geresnio matomumo pasirinkau aukštesnę vietą ant “Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos“ laiptų, vienu metu prie manęs buvo priėjęs civiliais drabužiais vilkintis žmogus su kūno spalvos (maskuojamu) mikrofonu-ausine ausyje (matėsi laidas dingstantis po marškinių apykakle). Man pasidomėjus, kas čia per įranga, šis veikėjas pasistengė pakeisti savo buvimo vietą. Vėliau kalbėdamasis su kitais mitinguotojais, kurie tokių žmonių su įranga ausyse matė taip pat, priėjome išvadą, kad tai buvo minioje infiltruoti spec agentai. Dėl jų garso įrašų kokybės drįsčiau labai suabejoti, nes vyravo kurtinantis švilpimas ir būgnų dūžiai, greičiau spec. įranga buvo skirta jų tarpusavio komunikavimui ar veiksmų koordinavimui su taktiniu centru ar tarpusavyje.

Labiausiai žmones nuliūdino tai, kad viešai kviečiami valdančiosios daugumos valdžios atstovai nei vienas nerado laiko nuo 9:00 iki pat 17:00 aplankyti mitingo dalyvių. Natūralu, kad tokia valdžios arogancija ir bailumas smarkiai papiktino į aikštę atvykusią tautos dalį. Reikia turėti omenyje, kad tie patys kviečiami į sceną valdžios žmonės jau anksčiau buvo prisikalbėję nepagarbiai vadindami tiek mitingo organizatorius tiek jo dalyvius: dugnu, tamsumomis, neišprususiais, rusofilais, jedinstvininkais, padugnėmis, visuomenės išmatomis, šūdais ir kitais žodžiais, kurių rašyti net nesiverčia ranka. Deja toks jau tas mūsų elitas! Tikra aukštuomenė – tikras TAUTOS ŽIEDAS!

Dėl mano ką tik išvardintų priežasčių, kilo nemaža įtampa, mitinge susirinkusi liaudis suprato ir padarė išvadą, kad Vyriausybės ir Seimo nariai neateina pasikalbėti su jais todėl, kad jie patys (t.y. seimūnai) nesijaučia pilnaverčiais ir nusipelniusiais kalbėti su savo tauta. Šis faktas, prie LR Seimo susirinkusiai tautos daliai patvirtino nuogąstavimus, kad išrinktieji Seimo nariai nėra jokie tikri politikai, o veikiau apsimetėliai ar tik nekompetentingi atsitiktinai mažumos rinkėjų išrinkti bailūs ir negabūs žmogeliai, kurie prie viso to dar pasirodė ir labai nemandagūs. Žmonės juk suvažiavo su savo vaikais ir vyresnio amžiaus artimaisiais, kurių beje buvo tikrai nemažai iš visos Lietuvos ir pralaukė nuo 9:00 valandos ryto iki pat 17:00 h.

Taigi 17:05 kalnas atėjo pas Mohamedą!

Natūralu, kad žmonės nusprendė savo išrinktuosius pakalbinti tuo metu kai šie išeidinės iš Seimo rūmų ir keliaus savo automobilių link. Minios dalis, kuri liko po 17 valandos pajudėjo pagrinde prie berods pirmųjų ir antrųjų Seimo rūmų išėjimų bei Seimo vidinio kiemo vartų.

Savaime suprantama, kad žmonės bandė užduoti klausimus iš Seimo rūmų išeinantiems valdžios atstovams, kuriems akivaizdžiai drebėjo rankos (turbūt ir kinkos, bet per kelnes nesimatė) ir pastoviai keitėsi veido spalva, tai raudona tai balta?!

Seimo nariui Sergėjui Jovaišai nepavykus išvažiuoti automobiliu, policijos pareigūnai jį palydėjo į Seimo rūmus. Minimam Seimo nariui artėjant link 2-ųjų Seimo rūmų įėjimo pasirodė pirmasis kaip (vėliau paaiškėjo) provokatorius. Provokatorius į S.Jovaišos nugarą lyg ietį paleido Lietuvos Respublikos trispalvę vėliavą – nepataikė, vėliava nuskrido pro šalį. Labai stebėjausi, kad po šio incidento šis aiškiai identifikuojamas veikėjas (su žaliais marškinėliais) policijos pareigūnų nebuvo sulaikytas ir pašalintas iš minios!

Vėliau tas pats provokatorius (su žaliais marškinėliais) stumdėsi su policijos pareigūnais šalia gaivinamos moters, deja jo pareigūnai ir tąkart nesuėmė. Dar vėliau tas pats veikėjas spardė pareigūnų skydus ir iš jėgos įsibėgėjęs bandė pralaužti pareigūnų su skydais užtvarą. Viso šio chuliganiško jo elgesio metu, nemačiau, kad policijos pareigūnai imtųsi kokių nors šio piliečio sulaikymo veiksmų! Viskas yra fiksuota viešai prieinamuose vaizdo įrašuose.

Man vaikštant tarp žmonių labai stebėjausi, kodėl policijos pareigūnai neišveda iš minios akivaizdžiai alkoholiu atsiduodančių žmonių. Kai, kurių mitingo dalyvių veidai, tiesiog patys už save rėkte rėkė, kad tai yra nestabilios būsenos žmonės, deja policijos pareigūnai dideliam mano nusivylimui šių veikėjų taip pat nepašalino.

Vėliau man stovint minioje prie Seimo kiemo vartų pirmiausia pamačiau visus vienoje kompanijoje atvykstant sisteminės žiniasklaidos atstovus (LRT, TV3, DELFI, 15 MIN, lrytas.lt ir tt). Visi buvo be skiriamųjų ženklų, be emblemų, bet su kameromis, mikrofonais. Paklausti prisipažino, kad atvyko fiksuoti įvykių eigos.

Sekančius pamačiau prie Seimo vidinio kiemo vartų atvykstant spec. pajėgas, vyrus su juodais šalmais, skydais ir šalmais, deja jie visi taip pat buvo be skiriamųjų ženklų, numeracijos ar emblemų.

LR Seimo rūmai nebuvo atitverti ties 75 metrų riba, nebuvo net jokios ištemptos ar nors ant asfalto paguldytos skiriamosios STOP (juodai / raudonai - geltonos - staybinės) juostos, nors tą padaryti būtų pakakę didelio rulono juostos ir gero pusvalandžio darbo.

Tuomet kažkoks civiliai apsirengęs vyras atnešė baltą maišą ir išpylė į vidurį tarp minios ir spec. pajėgų kaimiškų šienui krauti naudojamų šakių ketursmaigių antgalių be kotų, jų buvo gal virš 10. Niekas iš minios šių išpiltų įnagių nepaėmė į rankas, tada civiliais apsirengęs vyras juos sudėjo atgal į maišą ir išnešė. Tai turėjo matyti daug žmonių, tai buvo buvo akivaizdi provokacija, tikintis, kad minia apsiginkluos staiga lyg iš dangaus nukritusias aštriais daiktais (juk būtų gražių foto kadrų), o spec. pajėgos turės pretekstą pulti pirmos! Visa tai matę policijos pareigūnai šio provokatoriaus taip pat nesulaikė.

Nors minioje buvo galybė šeimų su mažamečiais vaikais, senyvo amžiaus žmonių, invalidų, žmonių su sveikatos problemomis (širdies stimuliatoriai) visiškai nebuvo jokios komunikacijos iš pareigūnų pusės, nebuvo įspėjama apie būsimą spec. priemonių panaudojimą: garsinių ir šviesos granatų, dujų, fizinės agresijos stumdant skydais, mušimo bananais ir grasinimo šaunamaisiais ginklais. Turbūt ir panaudojimo.

Nebuvo pranešta kas yra atsakingas ir kas vadovauja operacijai su visa iš to sekančia atsakomybe.

Vienintelis išsiskiriantis pareigūnas buvo žmogus su raudonais marškinėliais ir miniatiūriniu garsiakalbiu, kurio kalbų niekas negirdėjo, nes tas aparatas veikė labai tyliai (matyt jis veikė tik kelių pasėdusių AAA elementų pagalba). Buvo matyti, kad tam vadui sunku judėti dėl akivaizdžiai per didelio antsvorio, matyt jau labai seniai jam teko būti pakilusiam iš minkštakrėslio.

Tuomet pasigirdo granatų sprogimo garsai, lydimi žmonių spiegimo ir šūksnių, gerklę ir akis pradėjo deginti dujos, žmonės pradėjo trauktis. Traukiausi ir aš, stengiausi apsaugoti su manimi atvykusią draugę ir jos motiną bei kitus draugus, pažįstamus.

Spec. pajėgos, grasindamos šautuvais, stumdamos ir mušdamos žmones, protarpiais visus gerai nupurkšdamos dujomis atstūmė žmones gal iki 75 metrų, gal mažiau, reziumė mitinguotojai atsirado Seimo automobilių stovėjimo aikštelėje, kuri buvo pilna žvyro ir akmenų. Žmonės viso šio proceso metu gynėsi ir gynė savo artimuosius, nes kaip jau anksčiau minėjau buvo atvykę su mažamečiais vaikais, buvo daug moterų, vyresnio amžiaus šeimos narių, invalidų bei žmonių su sveikatos negalia. Daug žmonių išsitraukė telefonus ir filmavo neproporcingai spec. pajėgų naudojamą perteklinę jėgą - perteklinį smurtą, kai tuo tarpu iš tiesų situacijos suvaldymui būtų užtekę tiesiog autoritetingo asmens normalaus komunikavimo ir prašymo atlaisvinimo važiuojamąją dalį! „Nes juk Seimo nariai negali kitu būdu pasišalinti iš Seimo ir valdžios institucija (LR Seimas) yra aklinai blokuota!“.

Galiu patvirtinti, kad tai buvo visiškas melas, t.y. kad Seimo nariai niekaip negalėjo palikti Seimo rūmų. Tuo metu kiti Seimo rūmų išėjimai juk buvo laisvi išvykti. Vėliau apskritai visi buvę prie Seimo žmonės išgirdę pagalbos šauksmus ir riksmus susikoncentravo ties Seimo vidinio kiemo vartais, atskubėjo padėti nukentėjusiesiems.

Buvo akivaizdu, kad lyderystę pademonstravęs LR Prezidentas, Premjerė ar Seimo pirmininkė situaciją būtų išsprendę taikiai! DEJA, juk nesaugu, tauta atėjo!

Susidarė įspūdis, kad spec. pajėgos pradėjo naudoti jėgą, neužsitikrinusios greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) automobilių buvimo netoliese, nebuvo įkūrusios tokiais atvejais būtino laikino TRAUMPUNKTO.

Pastebėjęs nukentėjusiuosius, keliems jų padėjau, žmonės buvo šoke, nukentėtę nuo stumdymo ir bananų smugių, dujų atakų, jiems graužė akis, gerkles ir viršutinę kūno dalį, nes jų rūbai buvo permirkę nuo tiesiogiai gauto dujų mišinio čiurkšlės.

Vėliau stovėjau gyvoje žmonių eilėje ir protarpiais filmuodamas stebėjau situaciją. Žmonės buvo pasipiktinę valdžios arogancija ir neproporcingu, nesavalaikiu bei pertekliniu jėgos panaudojimu prieš juos. Buvo skanduojami prašymai pasirodyti valdžios atstovams ir žodžiai, „GĖDA, GĖDA, GĖDA“.

Tuo metu iš pareigūnų pusės link manęs su drauge atėjusiais asmenimis stovint prieš-priešais gyvose grandinėse, man po kojomis buvo atridentas kumščio dydžio akmuo. Vėliau pastebėjau ir daugiau tokių pačių situacijų, kiti mitingo dalyviai taip pat susidūrė su tokiomis provokacijomis. Šalimais stovintis kolega mane įspėjo žūtbūt neimti akmens į ranką, nes tai yra provokacija siekiant nufotografuoti su įkalčiu rankose. Tada pastebėjęs juodu bliuzonu su kapišonu ir juoda skara-kauke ant veido vyriškį ridinėjantį akmenis nuo pareigūnų pusės link minios, pabandžiau priėjęs jį sugauti už parankės, tuo pat momentu jis išsisuko ir man į mano šortų kišenę įgrūdo akmenį, tuo akmeniu momentaliai atsikračiau tiesiog jį numesdamas sau po kojomis.

Grįžęs į mitinguotojų pusę palydėjau kelis nukentėjusiuosius prie, pagaliau po ilgo laiko tarpo, sunkiai į įvykio vietą pro žmonių minią, atvykusių GMP automobilių.

Tuo metu pastebėjau ant asfalto nukritusią moterį, kurią buvo apsupę pareigūnai ir keli mitinguotojai, moteris akivaizdžiai duso, sunkiai gaudė orą. Nustebino tai, kad nebuvo jokios profesionalios pagalbos, spec. pajėgos toliau purškė dujas, prie pat nukentėjusiosios buvo ant žemės guldomi žmonės, papildomai SADISTIŠKAI visai be reikalo tiesiog nupurškiami dujomis. Iš patirties žinau, kad tokia veikla tikrai nepadeda gaivinamam žmogui, nes dujos labai plačiai plinta ir gaivinimas tampa beprasmiu. Kažkodėl niekas nukentėjusio žmogaus nepašalino iš įvykio vietos, kur buvo daug rizikos faktorių. Vėliau nukentėjusią moterį nutempė ant žolės. Iš GMP automobilio išlipo du paramedikai, kurių vienintelė veikla buvo nevykęs nukentėjusiosios transportavimas GMP automobilio link.

Kadangi pats esu baigęs paramediko kursą tai galiu drąsiai pasakyti, kad ligoniai - širdininkai, o tokia panašu buvo ir nukentėjusioji moteris (vėliau sužinojau, kad ji buvo su širdies stimuliatoriumi), dėl visiems puikiai suprantamų priežasčių privalo būti transportuojami neštuvais. Deja šią moterį nuvilko paėmę už kelnių diržo lyg kokią šiukšlę. Gerai žinau, kad joks save gerbiantis paramedikas ar tuo labiau daktaras tokio sprendimo niekada nepriimtų!

Panašu, kad į mitingo vietą buvo atvykę tik įprastinės bazinės sudėties GMP automobiliai, o pastarajai nukentėjusiajai moteriai reikėjo GMP automobilio REANIMOBILIO, su daktaru REANIMATOLOGU. Tokiai rimtai situacijai buvo nepasiruošta ir apie ją nepagalvota. Kyla klausimas nejaugi aplinkui lakstant tiek daug sportiškų pareigūnų nebuvo kam pakelti neštuvų, o gal Vilniaus GMP automobiliai yra neaprūpinti ligonių transportavimo priemonėmis – neštuvais?
Susidarė įspūdis, kad GMP automobilių įgulos buvo gavusios nurodymus nedemonstruoti, tikrųjų padarinių, jie bandė suimituoti situaciją, kada nukentėjusioji pati savo kojomis pasiekia GMP automobilį, deja auką tempęs paramedikas nebuvo pakankamai fiziškai stiprus ir aukos kojos vilkosi žeme..., atrodė graudžiai ir apgailėtinai, visi juk viską suprato, buvo imituojamas „piršo įsipjovimas“, nors ištiesų situacija priminė klinikinę mirtį!

Retoriškai pagalvojau, - „įdomu, kuris iš mūsų ištiktas tokios nelaimės (t.y. šoko po garsinių granatų, garstyčių ir pipirų mišinio dozės į plačiai atmerktas akis ir burną bei gero sportsmeniško stumtelėjimo, nuo kurio nebeišsilaikai ant kojų dar palydimo poros energingų guminių babanų smūgių į galvą ir nugarą) norėtų būti taip velkamas kaip kokia šiukšlė, juk tai net gali būti pavojinga gyvybei, o ištiesų ir buvo pavojinga. Juk ten buvo tik bejėgė moteris, kurią ir su sprigtu galėjo, turbūt, kuris nors iš anoniminių "džentelmen-šarvuotųjų riterių" "išjungti".

Labai nustebino, kad GMP automobiliuose pirmiausia med. pagalba buvo teikiama policijos pareigūnams, o tik paskui civiliams žmoniems. Policijos pareigūnai pagrinde buvo nukentėję nuo spec. pajėgų naudotų dujų, policininkams graužė akis!

Vėliau vyko tolimesni mitinguotojų pavieniai susidūrimai su pareigūnais. Policija ir spec.pajėgos ir toliau iš minios neeliminavo akivaizdžiai provokacijomis užsiiminėjančių asmenų.

Kadangi mitinge buvau su keliomis moterimis, tai mes atsitraukėme į užnugarį. Tuo metu prie manęs, o vėliau ir prie kitų priėjo civiliais drabužiais apsirengęs žmogus, jis atrodė draugiško veido bruožų mokėjo labai įtikinamai pakalbėti, šis veikėjas pradėjo man pasakoti, kaip mano tolimesnis dalyvavimas mitinge gali man pakenkti ateityje ir kaip tai gali neigiamai atsiliepti mano karjerai, kad gali kitų žmonių požiūris į mane tapti neigiamas ir tt. Man tvirtai ir nedviprasmiškai jam patvirtinus, kad mano tolimesniam gyvenimui bus tik daug geriau jeigu aš dalyvausiu panašiose akcijose, ir kad jis geriau eliminuotų agresorius, tas veikėjas pasišalino ir nuėjo taikyti šį savo psichologinį spaudimą (fokusą) kitiems inteligentiškiau atrodančiais mitingo dalyviais, kaip supratau jo kriterijai atsirenkant žmones buvo, šviesūs tvarkingi rūbai, akiniai, tvarkinga laikysena, kitais žodžiais tariant pavyzdingi susirinkę žmonės. Matomai buvo planas prieš pradedant taikyti tolimesnius agresyvius veiksmus iš minios eliminuoti normalius - tvarkingai besielgiančius žmones, kiek tai įmanoma, paliekant tik agresyviai nusiteikusiuosius. Nors ir kvailam akivaizdu, kad turėtų būti elgiamasi atvirkščiai!

Dar vėliau sutemo, teko stebėti pompastišką, neproporcingai perteklinį spec. technikos atvykimą į Seimo automobilių kiemą. Minioje vis dar buvo daug vaikų kitų lengvai pažeidžiamiausių asmenų. Mane labai nustebino toks perteklinis jėgos demonstravimas, nors mitinguotojų buvo likę gal tik 200-300 žmonių. Žmonės pamatę tris gigantiškas, šarvuotas mašinas, viskas žibėjo raudonai – mėlynų žiburėlių jūroje, skambėjo įspūdingi garsiniai signalai, šarvuočiai buvo su visokiausiomis vandens-putų-dujų purškimo patrankomis. Šarvuočiuose sėdėjo karabinais ir lygiavamzdžiais šautuvais ginkluoti vyrai.

Žmonės šaipydamiesi kalbėjosi, kad dabar „tai jau šaudys, tratins ir sprogdins mus“.

Minia toliau skandavo ir garsiai prašė pasirodyti kokiems nors valdžios atstovams. Žmonės piktinosi arogantišku valdžios bailumu ir nepagarba jiems – atvykusiems su savo šeimos nariais (vaikais, seneliais), pamatyti ir išgirsti savo išrinktųjų Seimo narių. O gavo tik taukuotą špygą..., dujų ir bananų balių...

Tada lyg tyčia, tam, kad dar labiau paerzinti ir sunervuoti žmones iš Seimo auto-kiemo lėtai, labai labai lėtai pradėjo išvažinėti didelis autobusas su matomai jame išvežamais bailiausiais Seimo nariais. Bent tuo buvo įsitikinę visi mitingo dalyviai. Išvežinėjamus Seimo narius žmonės garsiai vadino: bailiais, tautos vagimis, skandavo: LAUK iš SEIMO, VON iš SEIMO, tautos GĖDA ir vadino pyderastais! (yra vaizdo įrašas). Pyderastais Seimo nariai buvo vadinami ne pagal jų orentacijos pobūdį, bet pagal jų elgesį ir moralę, tai buvo mitingo dalyvių panieka jų išrinktiesiems, kurie per visą darbo dieną ir vakarą taip ir neišdrįso ateiti pasišnekėti...!

Dar vėliau vietoj to, kad teritorija būtų kuo labiau maksimaliai apšviesta, buvo išjungta Seimo lauko automobilių aikštelės apšvietimo sistema.

Tada iš vieno auto-aikštelės galo iš gausaus automobilių tarpo link pareigūnų pasipylė akmenukų ir plastikinių vandens butelių kuša. Didelių akmenų tokiu ilgu atstumu niekas nebūtų pajėgus nusviesti, taigi tai buvo kelių centimetrų akmenukai. Po šios krušos, pareigūnai ėmė vaikyti žmones, žmonės bėgo, griuvo, žalojosi, nes Seimo automobilių aikštelėje yra pritampyta daug trosų, kurie vaidina atitvarų vaidmenį.

Su kolega matydami, kad spec. pajėgos neberibos savęs veiksmuose, palydėjome moteris į jų namus, nes iki tol matėme daug pareigunų PERTEKLINIŲ - SADISTIŠKŲ veiksmų, juk čia beginkliai žmonės.

Nors kai pagalvoji juk kalėjimuose ir sugriežtintio įkalinimo įstaigose juk taip pat žmonės kaip ir mes!

Apibendrinat:

1) Galima konstatuoti, kad patys pareigūnai nepasiruošė namų darbų t.y. neatitvėrė STOP - JUSTA75 metrų PERIMETRO aplink LR Seimo rūmus.
2) Ant spec. būrio šalmų atsekamumo dėlei nebuvo matyti jokių numerių ar apskritai kokių nors ženklų ar emblemų.
3) Atvykęs spec. būrys nesaugojo savo flangų (šonų) ir užnugario, tai pasirodė labai neprofesionalu (esu atlikęs karinę tarnybą).
4) Nebuvo komunikacijos su minia arba ji buvo tokia tyli, kad niekas nieko negirdėjo nieko, (ruporai-domofonai buvo vaikiškų žaislų dydžio! tikriausia su kelias pasėdusiais AAA elementais).
5) Buvo akivaizdus perteklinis jėgos naudojimas, neproporcinga agresija prieš beginklius mitingo dalyvius. Visi matė pareiguną sadistą (beginkliui gulinčiam žmogui purškiant dujas į veidą).
6) Buvo neaišku, kas vadovauja operacijai su visa sekančia iš to atsakomybe.
7) Su raudonais marškinėliais (aiškiai matomas įraše, tikriausia atsakingas vadas?!) vyras iš policijos tarpo, kuris tikriausiai tik apsimetinėjo vadovaujantis, nes nešiojasi tik mini domofoniuką, nieko nedaro, nekontroliuoja padėties ir apskritai atrodo lyg turėtų 30 kg antsvorį lašiniais prisiaugintą, kurie jam pajudėjus liūliuoja kaip Baltijos jūra audros metu.
8) Buvo neadekvačiai įvertinta situacija, žmonės daugumoje visiškai nebuvo agresyvūs, minioje gausu moterų, senyvo amžiaus žmonių, žmonių su sveikatos problemomis (širdies stimuliatoriai), vaikų, buvo ir invalidų, juk būtų užtekę vien autoritetingo prašymo atsitraukti ir viskas būtų paprastai ir taikiai išspręsta!
9) Nepasirūpinta medicinine pagalba prieš pradedant agresyvius traumuojančius veiksmus. Nnebuvo GMP automobilio – reanimobilio, su daktaru reanimatologu, nevuvo įkurta TRAUMPUNKTO.
10) Medikai moterį su širdies stimuliatoriumi į greitosios pagalbos automobilį tempia stačią paėmę už diržo, kodėl nenaudojami neštuvai?. Juk taip yra traumuojamas pacientas. Peršasi išvada, kad norėta neparodyti prieš kameras, kad yra labai rimtų sužeidimų - rimtai nukentėjusiųjų, kurie yra galimai ant mirties slenksčio.
11) Policininkai viso mitingo metu neareštavo tų asmenų, kurie akivaizdžiai kėlė neramumus.
12) Kažkokie civiliais drabužiais apsirengę asmenys, bandė vakarinės dalies minioje įtakoti susirinkusius asmenis, gąsdinant jų karjeroms ar tolimesniam ramiam gyvenimui, naudojant minkštąją jėgą išvesti inteligentiškai atrodančius žmones.
13) Būnat minioje, tapo aišku, kad tiesa yra mūsų pusėje, o arogantiškiems ir bailiems LR Seimo nariams iš tiesų turi būti GĖDA!
14) Savo pasakojimui pagrįsti galiu pasitelkti vizualinę FOTO ir VIDEO medžiagą, kitus įvykių liudininkus.
15) Galiu drąsiai pasakyti, kad po šio mitingo, žmonių galvose sukasi tik viena mintis: Rugsėjo mėnesio 10 dieną (lygiai po mėnesio), į Didžiojo Šeimų Maršo organizuojamą mitingą ateisime su 10 kartų gausesnėmis pajėgomis. Pasikviesim kaimynus, gimines ir draugus, mes priversime valdžią gerbti savo tautą!

https://youtu.be/KocnIfBiBXE

https://youtu.be/g2qY7PeDUPI