Naujoji pasaulinė žydiška revoliucija. Kiek lavonų bus šį kartą?

Autorius: Vladimiras Troščenka Šaltinis: https://esavicius.blogspot.com... 2021-08-25 14:59:00, skaitė 986, komentavo 11

Naujoji pasaulinė žydiška revoliucija. Kiek lavonų bus šį kartą?

 

  Jau atkišai subine, oi pardon - PETĮ vardan laisvės? Jei taip tuomet neskaityk šio teksto, tau tai nepadės. Eik i "feisbuką" ar "tiktoką" ir ganykis ten kartu su kitais skiepytais galvijais. O visiems kas ne nenešioja visokių "telešopinių" daktaro Levino juostelių, neperka kas savaitę loterijos bilietų, nedalyvauja visokių Vizion'ų milijonų gaudymuose, neryja visokių HERBALAIFŲ, EKO, PROBIOTIC ir pan. košerinių nesąmonių 'sveikatai pasigerinti", tiesiog siūlau prisiminti šiek tiek istorijos, kad suprasti kas dabar darosi ir nuspręsti ką toliau daryti (tai kiekvieno asmeninis reikalas).

   Visagalio Dangaus ir Žemės Suverėjo malonės atsisakiusi žydų tautos dalis, fanatiškai tarnaujanti savo buvusios šventyklos vergams Gibeoniečiams, jau kelis tūkstantmečius rengia kruvinus pasaulio užvaldymo išpuolius. Kas kartą gaudami per nagus, atsitraukdami, išlaižydami savo kruvinas žaizdas ir įgaudami naujų patirčių, jie fanatiškai kartoja savo kruvinus teroristiniu bandymus pasitelkę naujus įrankius, nežiūrint į tai kiek žus jų "ješivose" išdresiruotų žydiškų "šachidų" (o, tuo labiau jiems visiškai nesvarbu kiek nudvės kitų tautų žmogiškos medžiagos, juk ganomųjų galvijų patelės dar prigimdys). Jau matėm jų sukeltas religinių nesutarimų kruvinas tikėjimo prostitučių (oi sorry protestantų) revoliucijas, jau matėm laisvės, lygybės, brolybės melo ir kraujo upes, jau buvo "engiamo proletariato" kruvina korta, dabar jie griebėsi universitetuose dresiruotų kvailių išdidumo skatinimo taktikos, kurių įrankiai yra vietos biurokratai įgavę neregėtą jiems valdžią ir įvairios mažumos, kurių tariamos teisės yra "ginamos" (realybėje jie naudojami kaip taranas)

  Klausimo istorija:

   Visa tai prasidėjo po to kai Jėzaus Kristaus pranašystė dėl Jeruzalės Šventyklos sunaikinimo įvyko, o visi Giboniečiams vergaujantys žydų tautos žmonės buvo sunaikinti arba išblaškyti po Romos imperiją. Savo ješivose išdresiruotų fanatiškų "ŠAHIDŲ" beviltišką kovą su Romos legionais, iš šono stebėję Gibeoniečiai, permąstė strategiją ir, kad galutinai neprarasti savo vergų, įkūrė pirmąjį pasaulyje griežtai kontroliuojamą ir fanatiško atsidavimo reikalaujantį ORDINĄ - MASORETUS (nuo senovės Hebrajų žodžio massora - tradicija). Šis Ordinas suredagavo TANAX'a (Biblijos senasis testamentas) taip, kad pašalinti ir kiek įmanoma suvelti visas pranašystes susijusias su Jėzaus Kristaus pirmuoju atėjimu. 

   Bet viena yra sukurti naują bibliją pas save, visai kas kitą pakeisti visas esamas Biblijas visose Sinagogose ir Krikščionių Bažnyčiose naujomis. Sinagogose jie keitė per daug savo vergų - žydų neklausdami ir jiems nieko neaiškindami (tuo labiau, kad Ješivose nuo mažens dresiruojami vergų - žydų vaikai TANAX'o - Dievo Žodžio beveik neskaito, tik tonas žmogiškų komentarų ir pamokymų. Paskaitykite dabartinius, bet kokios religijos nurodomus Biblijos komentarus ir jūsų tikėjimas išnyks kaip dūmas), o štai dėl Kristaus bažnyčios jiems teko imtis gudrumo. Naujojo Gibeoniečių tikėjimo rabinai pradėjo intensyvias diskusijas su Krikščionių mokytojais įrodinėdami, kad jų tekstai yra klaidingi, o tie tekstai kuriuos turi jie, yra teisingi. Tai užtrūko beveik TŪKSTANTĮ METŲ, bet per prostitutus, oi atsiprašau protestantus, jie pagaliau visas Biblijas apipjaustė ir iš 77 Tikros Biblijos knygų, pas prostitutus (oi atsiprašau - protestantus) liko 66 Biblijos knygos, o ir tos pagal Massoretų įdirbį visiškai išromytos. Būtent tos 66 knygų biblijos ir voliojasi visur nemokamai, nuodydamos žmonių, kurie siekia ieškoti Viešpaties, sąmonę. 

   Tęsiam istoriją: 1040 metais Gibeoniečių rabinai paskelbė savo vergams žydams, kad švento rašto taisymas yra baigtas, todėl nuo dabar prasidės NAUJAS NORMALUMAS. Taip atsirado nauja ir pati jauniausia ABRAOMINĖ RAVINISTINĖ PSEUDOJUDĖJŲ RELIGIJA. 

  Prisiminkime, kad iš senojo Viešpaties Dievo, Dangaus ir Žemės Sutverėjo Šventyklos Jeruzalėje tarnavimo, iškilo trys pagrindinės kryptys, t.y. 

   Pirmoji, Dievo Asmeniškai palaiminta ir iš Senojo Testamento tautos gimusi - NAUJOJO TESTAMENTO - Mesijo, JĖZAUS KRISTAUS EKLESIJA (Bažnyčia).

  Antroji, apytiksliai po 600 metų atsiranda Musulmonų religija (Ištikimųjų kelias arba tiksliau buvusių Krikščionių Arijonų agnostikų mokymo tąsa) 

   Ir pagaliau trečioji, 1040 metais atsiranda jauniausia iš visų Abraominių religijų - Buvusių Viešpaties šventyklos vergų (nešiojusių vandenį ir skaldžiusių malkas aukurui) Gibeoniečių besąlygiškai kontroliuojamas - ravinistinis pseudojudėjų kelias. Būtent šis paskutinis, yra pats radikaliausias ir kruviniausias iš visų, nes jo sekėjai manosi jog įtraukė į savo religiją visų iki jų buvusių religijų patirtį ir geriausius valdymo ir veikimo metodus. Jie net neslėpdami vadina visą savo religijos pasekėjų bendriją DIEVU. T.y. Jie patys sau Dievas. Be to, jie įsivaizduoja jog išmoko besąlygiškai kontroliuoti dvi iki jų buvusias religijas - Krikščionis ir Musulmonus. Tai visų žmonių, kurie nutaria kariauti su Dievu klaidingas įsitikinimas. 

  Dabartinė pasaulinė kovidoafera yra būtent šios jauniausios religijos valdžios įtvirtinimo įrankis. Pasaulio lyderiai tai mato, bet padaryti ką nors atvirai beveik neturi galimybių. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas numalšines pas save Kovidoaferos sukelėjus Uchane (ten vadovavo Komunistų partijos opozicija iš Demokratinio Komjaunimo) ir nutraukęs kovidoaferos veikimą Kinijoje (prisimenam, kad trumpam visiškai prapuolė visi kovidoatvejai Kinijoje) gavo tokį smūgį iš JAV, kad greitai, sukandęs dantis grįžo vykdyti Gibeoniečių aferą. Nors ir grįžo, bet labai grakščiai trolindamas JAV ir Izraelio diplomatus, kuriuos nuolat testavo per išangę (Lietuvius taip pat). Taip pat matėme kuo baigėsi Aleksando Lukašenkos, "diktatoriaus" iš mums broliškos Gudijos, bandymas apsaugoti savo tautą nuo šitų banditėlių aferos. Vos vos išlaikė valdžią, kai ravinistinės religijos adeptai per soctinklus, žiniasklaidą ir pseudomokslinius pareiškimus sukėlė maištą silpnose išplautasmegenių su antsnukiais galvelėse. Visi kiti lyderiai tai mato ir supranta, kas laukia jų jeigu, jie pabandys priešintis. 

p.s. Vienitelis viso pasaulio lyderių išsigelbėjimas nuo artėjančio totalaus įverginimo (lyderiai bus įverginti pirmieji) yra jų valdomų tautų nesibaigiantys protestai, kurie turi vis labiau radikalėti. Tik tada gibeoniečiai atsitrauks, nes viena yra žudyti ramiai į skerdyklą einančias avis, kaip jie tai darė Rainiuose arba Katynėje arba kituose gyvulių lageriuose. Ir visai kas kita turėti dar nevakcinuotos (tai yra galutinai neįvergintos) žmonių dalies aišku protestą. Būtent todėl, jie kaip išprotėję kuo skubiau bando visus paversti bebalse, antsnukiais padabinta imunitetine banda. Tam jie naudoja visas priemones. Netgi degina bažnyčias (pavyzdžiui Kanadoje), kad nepakankamai jų idėjas propaguojantys bažnyčių lyderiai susivoktu, kad reikia skatinti kuo skubiau pasaulinį įverginimą, nes tokia naujųjų šeimininkų valia. Pabandyk jiems pasipriešinti jei esi atsakingas už visą bažnytinę struktūrą. Lietuviai irgi prisimena kuo baigėsi kai nepakluso naujosios religijos atstovų reikalvimams dėl vilniaus Sporto rūmų teritorijos, sugriuvo dvi seniausios Lietuviškos Bažnyčios JAV ir netyčia užsidegė naujai pastatytas Karaliaus Mindaugo verslo centras prie Neries. Būtent tokie šių atmatų veikimo metodai ir mes turime apie juos kalbėti. 

   Kol kas dar esi laisvas rinkis - tu vakcinuotas gyvulys su gyvulio pasu, ar laisvas žmogus (net jeigu esi bakstelėtas marmalu dar turi vilties). Apsispręsk ar eisi kartu su bebalse gyvulių banda į skerdyklą  ar kovosi taip kaip sugebi, būdamas žmogumi? Rinktis tau.

   Jeigu jiems pavyks pasiekti imuniteto bandos vergų kiekį, LAVONŲ BUS LABAI DAUG. Nes naujosios ravinistinės religijos adeptai tai pasaulinės atmatos ir jie yra manjakai, kurie pradeda žudyti nesustojamai kai tik pajaučia jog auka nebegali priešintis dėl ją sukausčiusios baimės. Prisiminkite ką darė žydai Rainiuose su tais, kas negalėjo jiems pasipriešinti. Kaip pjaustė lytinius organus ir kišo žmonėms į burnas. O Kaip žydai žudė Kaniukose visus, nesigailint nei senų nei kūdikių. 

  Kai tik AZIATAI pajaučia savo nebaudžiamuma jų nebeįmanoma sustabdyti, būtent todėl Anglai visus ravinistinės sektos šachidus gyvus kišdavo į kiaulės lavoną ir taip laidodavo. Po to kuriam laikui jų išpuoliai sustodavo. 

 

Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka