Pasaulis atkeršijo Lietuvai už pritariantį kriuksėjimą USA

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2021-07-27 21:11:00, skaitė 1336, komentavo 25

Pasaulis atkeršijo Lietuvai už pritariantį kriuksėjimą USA

Lietuvoje kriminaliniai nusikaltėliai-valstybinės sienos pažeidėjai kelia maištus prieš Lietuvos valdžią, o paprasti lietuviai sukėlė maištą prieš pabėgėlius. Galimų teroristų invazijos krizė įgyja nacionalinės nelaimės Lietuvai mastą, tačiau aplinkiniam pasauliui visiškai nerūpi Lietuvos tragedija. Nei NATO "sąjungininkams", nei JevroSojūzo biurokratams. Šalys, iš kurių Vilnius prašo pagalbos, su abejingumu ir net neslepiama piktdžiuga reaguoja į nuolankaus ir ištikimo USA vasalo problemas, kuris dešimtmečiais pritariančiai kriuksėjo pasaulinio hegemono bezpredielui. Vakarietiški sąjungininkai ir Lietuvos kaimynai nepadeda (ačiū interdievočkos Magnolijos ir KGB Dėdulės tandemui), o arabiškuose Rytuose Vilnius suvokimas kaip šakalas Tabakis, kuris palaikė visus USA veiksmus naikinant Siriją ir Iraką, tik sustiprina piktdžiugą.

Jau kelias savaites po to, kai Baltarusija atsisakė gaudyti nelegalius migrantus, einančius jos sieną į JevroSojūzą, iš Lietuvos gaunami pranešimai su pažymėti „ekstremali, ypatinga padėtis“.

Šalyje jau prasidėjo nelegalių atėjūnų-kriminalinių nusikaltėlių  maištai kaip ir vietos gyventojų maištai prieš įsibrovusius atėjūnus.

Alytaus lageryje įsibrovėliai iš Irako užgrobė valdžią virš kitų įsibrovėlių, kurie draudžia kitiems imti maistą iš Lietuvos valdžios. Irakiečiai ir kiti nusikaltėliai reikalauja, kad jie būtų paleisti iš lagerio ir jiems būtų suteikta judėjimo laisvė.

Prisiklausę žinių apie tai, kas vyksta migrantų getose-kloakose, lietuviai pradeda išeiti į gatves tose gyvenvietėse, kur Lietuvos valdžia ketina ketina įkurti įsibrovėlių irštvas.

"Netrukus ateis momentas, kada visa Lietuva verks dėl to, kas čia vyksta", - pasakė "žurnalistams" Dievaniškių kaimo gyventoja, surengtame mitinge prieš arabų ir negrų įkurdinimą jų gyvenvietėje.

Rūdninkuose vietos gyventojai užblokavo prieigas prie poligono, kur planuojama apgyvendinti isibrovusius galimus teroristus. Lietuviai bando neprileist ten kariškių ir verčia sunkvežimius apsisukti atgal.

Tuo tarpu naujos ordos įsibrovėlių kasdien lenda per kiaurą sieną, jie skaičiuojami jau tūkstančiais, o Lietuvos valdžia jau pradėjo kalbėti apie lagerio 40 tūkstančių įsibrovusiems nusikaltėliams statybą.

Pagarsinami šiurpūs scenarijai, kad lageris dar iki rudens bus užkimštas įsibrovusiais nusikaltėliais. Dar kartą: 40 tūkstančių arabų ir negrų ! Tai trys Druskininkai ir du Visaginai. Tai daugiau nei Marijampolė. Ir štai toks naujas negrų-arabų miestas Lietuvoje pasirodys ne vėliau kaip po kelių mėnesių. Nieko neveikiančių ir reikalaujančių sau išskirtinio ėdalo bei teisių maurų, negrų, arabų.

Augantis kiekvieną dieną problemų kamuolys įgauna nacionalinės katastrofos kontūrus. Lietuvos valdžia visais savo veiksmais aiškiai parodo, kad negali ir nenori susidoroti su šiuo iššūkiu. Kaip, tiesą sakant, ir su bet kokia kita kiek rimtesne krize. Todėl, kad Lietuvos politikams nėra skirta valdyti valstybę, jie gali tik administruoti koloniją. Jų profesija - tai pateikti pareiškimus apie „Rusijos atgrasymą“ ir drausti atvykti padainuoti Kirkorovui ar Gazmanovui. Ir būti ištikima Tabaka.

Turėdama tokią valdančiąją klasę, Lietuva nesugeba išspręsti nė vienos rimtos problemos. Todėl pagrindinė Vilniaus viltis visada yra tik viena: JevroSojūzo ir NATO sąjungininkų parama.

Tame ir yra pirminė Lietuvos nacionalinės katastrofos priežastis.

Nei didžiosios Vakarų šalys, nei artimiausios kaimynės nepademonstravo nė menkiausio noro padėti Lietuvai susidoroti su ją ištikusia nusikaltėlių invazijos krize.

Be viso kito, Lietuvos valdžia nebūtų pati savimi, jei pirmiausia ji nebūtų paprašiusi pagalbos iš JevroSojūzo.

„Reikia maksimalių JevroSojūzo institucijų pastangų, ypač palaikant dialogą su migrantų kilmės šalių vyriausybėmis tiek Afrikoje, tiek Artimuosiuose Rytuose“, - pasakė Lietuvos užsienio reikalų ministras-anūkas Landsbergis, o KAM ministras Arvydas Anušauskas jau pragydo, kad įsibrovusius į Lietuvą negrus ir arabus reikia paskirstyti po visą JevroSojūzą, kaip tai buvo padaryta 2015 metais.

Iki šiol iš JevroSojūzo jokio atsakymo. Briuselio reakcija į įvykius Lietuvoje įvykius apsiribojo tik kelių JevroSojūzo biurokratų inspekciniu apsilankymu Lietuvoje, o apie tai, kad paskirstyti atėjūnus ir pajungti Džozefo Borrelio departamentą  įsibrovėliams grąžinti į tėvynę, niekas daugiau išskyrus Vilnių nešneka.

Prieita iki to, kad Lietuva neprisiprašė net spygliuotos vielos iš artimiausių savo kaimynų dėl papildomo sienos su Baltarusijos Respublika aptvėrimo. Trūkstamą vielą parūpino Estija, o Lenkija ir Latvija apsimetė nieko negirdėjusios.iskas yra akivaizdu.

Lietuvos kaimynai nuoširdžiai džiaugiasi problemomis, su kuriomis susidūrė jų nuolat skandalus keliantis ir ginčytis puolantis lietuviškas partneris.

Ir tai nėra kalba apie Rusiją ir Baltarusiją - su jomis viskas aišku nuo pat pradžių. Kalbama apie Lenkiją ir Latviją, kurios gali priminti Vilniui daug senų, ir nelabai, joms padarytu "padliankų". Lietuvos lenkų lituanizacija, išardytas vedantis į Latvijos uostus geležinkelis, isteriški reikalavimai atsisakyti baltarusiškos elektros energijos - Rygai ir Varšuvai, visos šios ir panašios istorijos suteikia moralinį pagrindą atsipalaiduoti ir mėgautis piktavališkos kaimynės problemomis.

Tačiau kaimynai bent jau pareiškia “gilų susirūpinimą” ir netgi pasirengę padėti žodžiais. Kas visai neslepia piktdžiugos, tai įsibrovėlių kilmės šalys.

Jau minėtas Lietuvos užsienio reikalų ministras-anūkas Gabrielius praėjusią savaitę nusprendė žengti pragaištingą žingsnį: apsilankė Bagdade ir paprašė Irako valdžios sustabdyti oro susisiekimą su Minsku. Reaguodamas į tai, Irakas tik padvigubino skrydžių į Baltarusiją skaičių!

Arabų pasaulis labai aiškiai ir atvirai parodė, kaip jis elgiasi su tokiais „pritariančiai kriuksinčiais“ USA vasalais kaip Lietuva, kuri aršiai laimino ir pritarė visoms amerikonų beprotybėms naikinant normalų gyvenimą Artimuosiuose Rytuose.

Vilnius juk laimino 2003 metų karą Irake, ar ne? Sadamo Huseino nuvertimą ir amerikonišką okupaciją? Ir dar kaip laimino, net pasiuntė į Iraką Lietuvos kareivių kontingentą. O dar turėjo nachališkumo gėdinti Vokietiją ir Prancūziją, kurios atsisakė remti šitą amerikonišką avantiūrą.

Štai dabar ir tenka pačiai Lietuvai srėbti, ir srėbti su dideliu, geriau auksiniu KAM šaukštu.

Susiklosčiusią situaciją galima laikyti Lietuvos užsienio politikos apoteoze (baigiamasis akordas ar spjūvis).

Šiandien Lietuvos neužjaučia niekas.

Lietuvos politikų sunkumai nekelia simpatijų. Užsienyje į juos nekreipiama dėmesio, jų kratomasi kada tie skundžiasi ir prašo pagalbos, ir net pasinaudoja proga išreikšti savo panieką.

Daugelį metų Lietuvos vadovai savo tarptautine politika nuodijo aplinkiniams gyvenimą. Dabar aplinkinis pasaulis atsimoka Lietuvai tokia pačia moneta.

Pagal tai kas rasta čia.

Ir čia.

P.S. Natūraliai kyla klausimas: kodėl lanzberginė šaika neapgyvendina įsibrovėlių arčiau civilizacijos gėrybių dabar tuščiose lanzberginėse karalienės Mortos mokyklose ? Juk tai tik iki rugsėjo pirmosios, ir tai tik moterys su vaikais, kaip kad aiškinama Dieveniškių gyventojams ? O tai juk ne Lietuvos piliečiai į kuriuos valdančio režimo šaikai seniai ir giliai nusispjauti, tai juk tie, kuriuos visokios pavilionienės, vėsaitės ir sysalai kvietė atvykti. Kodėl sklypuose už viena eurą neįrengus arabms ir negrams jei ne lagerio tai bent trachodromo ?

uHJG22M0RvfxRRtF4SgZLXzbMUS4irmZRjKabwxsaOf7gZOWEbsPjxCZ1Cxw7OLcbX_t9qabe7YCl49-zlWjgmJeqAjFILXBeC5zvM0lVVkVNTW8z2xzECGQZ3Gn1tuW-XDuGtpV 

 

P.P.S. Dar natūraliau kyla klausimas ką veikia Lietuvos kariuonenė, kuriai kasmet atseikėjama apie milijardą eurų, tai yra apie 15% (be ES išmokų) biudžeto ? Kaip ruošiasi ar yra pasiruošusi Lietuvos kariuomenė atremti puolantį rusą, jei elementariai nesugeba (nenori) sustabdyti nusikaltėlių pažeidžiančių NATO sieną? 

P.P.P.S. Kodėl policijos ir kitų tarnybų pareigūnų prikimšti varanokai yra metami prieš Lietuvos piliečius o ne prieš valstybinės sienos pažeidėjus? Represijos, pereinančios į genocidą, rengiamos ne prieš įsibrovėlius o prieš taikius gyventojus, purškiant į vaikus, moteris ir invalidus ašarines dujas? Išrikiavus visus tuos varanokus kurie buvo mesti į Dieveniškes ir Rūdninkus prie sienos su Baltarusija, reikia manyti negrų ir arabų patektu į šalį mažiau. O jei dar ten nusiusti tuos “nindzes” su dujų balionais mestus prieš taikius gyventojus...