Paskutinė siaubo filmo serija: Lietuvą daro pasaulio nuotėkų kolektoriumi

Autorius: Algimantas Lebionka Šaltinis: https://lebionka.blogspot.com/... 2021-07-26 15:11:00, skaitė 782, komentavo 4

Paskutinė siaubo filmo serija: Lietuvą daro pasaulio nuotėkų kolektoriumi

Ėmė ir išsikalbėjo JAV marionetės, kad į Švenčionių rajoną suveš 40000 Afrikos ir Azijos atėjūnų. Visą dieną po to švelnino padėtį. Melavo, kad ne tiek daug, kad bus vos koks 1000 tų spalvotų ir skarotų baisuoklių, kurių net mūsiškiai šunys baidosi.

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ruosiasi-blogiausiam-scenarijui-planuojami-miesteliai-kuriuose-tilptu-iki-40-000-neteisetu-migrantu.d?id=87763703

Kad nesukiltume, kaip Doeveniškiečiai, kuriems malšinti valdžia suvežė riaušių policiją - tuos pačius banditus, kurie degenertui Kubiliui valdant į mus prie Seimo šaudė, baugino, kad bijotume amerikonų kompradorus, Lietuvą naikinančius versti.

https://alkas.lt/2021/07/23/policijos-pajegos-paruostos-sutramdyti-nepritariancius-sienos-pazeideju-apgyvendinimui-dieveniskiese/

Bet mes tą žinią išgirdome, nes tie valdžios idiotai visada taip išsiduoda, apie savo planus išsipasakoja. Taip išsidavė premjerė, beprotė, iš š. raidės, pasakiusi, kad dėl modernaus gripo laukia nurodymų iš užsienio, taip beprotė dulkė, išsidavė, pasidžiaugęs, kad įvykdyta užduotis ir naujagimių Lietuvosje perpus sumažėjo.

Šitie išsigimę kompradorai galvoja, kad mes esame tokie pat bepročiai ir išsigimėliai, kaip ir jie, kad mūsų spaiko mRNR suardytos smegenys tegeli veikti 6 mėn. diapazone, kad mes nieko neprisimename apie Lietuvos sunaikinimo planus, kuriems šitie degeneratai pritarė?

Bet aš jiems priminsiu, kaip jie planavo šį Lietuvos sunaikinimą iš anksto.

image.png

Globalus migracijos paktas

Alternatyva Vokietijai (AfD) frakcijos Bundeatage pirmininkas Aleksandras Gauland, kalbėdamas apie Globalų migracijos paktą, citavo Otto fon Bismarko žodžius: „jeigu kažkur tarp dviejų valstybių sudaromas dar toks nekaltas paktas, reikia iš karto savęs paklausti, kas čia turi būti nužudytas“.

http://www.pi-news.net/2018/11/gauland-deutschland-soll-zum-siedlungsgebiet-werden/

2018 metų gruodžio 4 dieną Lietuvos seimas, 73 balsais – „už“, šiam Lietuvai mirtinai žalingam susitarimui pritarė. Šio pakto lobistas Žygimantas Pavilionis, seime pristatęs pritarimo paktui projektą, parlamentarams ir visuomenei melavo, kad jis „nėra įpareigojantis.“ Maždaug trečdalis ES šalių nepritarė šiam migracijos paktui. Kategoriškai prieš Globalų migracijos paktą pasisakė pretendentas į Lietuvos prezidento postą dr. Arvydas Juozaitis.

73 Lietuvos duobkasiai, kurie pritarė JTO migracijos paktui:

Ačienė Vida, Alekna Virgilijus, Anušauskas Arvydas, Armonaitė Aušrinė, Bacvinka Kęstutis, Bakas Vytautas, Baublys Juozas, Baura Antanas, Bernatonis Juozas, Budbergytė Rasa, Burokienė Guoda, Čmilytė-Nielsen Viktorija, Degutienė Irena, Gaidžiūnas Aurimas, Gailius Vitalijus, Gelūnas Arūnas, Gentvilas Eugenijus, Gentvilas Simonas, Haase Irena, Jarutis Jonas, Jovaiša Eugenijus, Jovaiša Sergejus, Juknevičienė Rasa, Juozapaitis Vytautas, Juška Ričardas, Kernagis Vytautas, Kindurys Gintautas, Kirkilas Gediminas, Kreivys Dainius, Kubilienė Asta, Kubilius Andrius, Kupčinskas Andrius, Landsbergis Gabrielius, Liesys Jonas, Masiulis Kęstutis, Matelis Bronislovas, Matulas Antanas, Mažeika Kęstutis, Miliūtė Rūta, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Navickas Andrius, Navickienė Monika, Nevulis Petras, Norkienė Aušrinė, Olekas Juozas, Pavilionis Žygimantas, Popovienė Raminta, Pranckietis Viktoras, Pupinis Edmundas, Rastenis Vytautas, Razma Jurgis, Rimkus Juozas, Sabatauskas Julius, Sinkevičius Rimantas, Sysas Algirdas, Skaistė Gintarė, Skardžius Artūras, Skvernelis Saulius, Smirnovas Kęstutis, Starkevičius Kazys, Strelčiūnas Algis, Šakalienė Dovilė, Šalaševičiūtė Rimantė, Šarknickas Robertas, Šiaulienė Irena, Šimonytė Ingrida, Širinskienė Agnė, Tomilinas Tomas, Valiūnas Petras, Varkalys Jonas, Veryga Aurelijus, Vingrienė Virginija, Zingeris Emanuelis.

Šie paktai buvo pasirašomi gruodžio 10-11 dienomis Maroke. Globalaus pabėgėlių pakto tekstą galima perskaityti čia: https://www.unhcr.org/5b3295167

Kai kurie iš punktų, įtrauktų į pabėgėlių paktą, yra šie:

*Pabėgėlių koncepcija apima žmones, paliestus klimato pokyčiu ir sugriovimu supančios aplinkos (punktas 12).

*Kas keturi metai, pradedant 2019 metais, globalus forumas pabėgėlių klausimais tikrins ir nustatys indeksą to, kaip kiekviena šalis vykdo įsipareigojimus pagal susitarimą (punktai 17 -19).

*Bus sukurtas globalus Akademinis tinklas su universitetais, akademinėmis asociacijomis ir mokslo-tiriamaisiais institutais siekiant sukurti galimybes pabėgėliams švietimo, mokslinių tyrimų ir stipendijų srityje (punktas 43). *Skatinti pozityvų požiūrį į pabėgėlius, perkeltiems iš vienos valstybės į kitą (punktas 90).

*Ne tiktai JTO aktyviai dirba siekiant pakeisti migracijos klausimus, bet ir ES ir kiti dalyvaujantys asmenys. Svarbiu dokumentu yra ES dokumentas, kuris liečia pagalbą perkėlimui pabėgėlių valstybėse-narėse.

Dokumente naudojami tokie terminai, kaip „privaloma priemonė“, teisinis dokumentas ir griežtas poveikis, kas kalba apie privalomą dokumento charakterį ir, kad jo autoriai pripažįsta sunkumus įtikinant visuomenę dėl savo pasiūlymų.

Šiame JTO dokumente taip pat apskaičiuota maksimali absorbcijos galimybė kiekvienai iš ES valstybių. Pavyzdžiui, jų skaičiavimais Vokietijoje gali tilpti dar 274 milijonai pabėgėlių, Švedijoje – 440 milijonų (Lentelė 12). Lietuvos maksomali absorbcijos galimybė – 61,6 milijonų!

 

XJyQ9o0.png

JTO migracijos pakto tekstas anglų ir vokiečių kalbomis:

https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf

http://www.un.org/depts/german/migration/A.CONF.231.3.pdf

Štai kas kalbama pakte:

Globalus migracijos paktas (Migration Works for All):

– pareiškia, kad migracija tai gėris, kurio privalo norėti kiekviena šalis; 

– nori sukurti programas, kad padaryti migraciją populiaria ir pageidaujama priimančiose šalyse; 

– sako, kad migracija yra geriausias demografijos problemų sprendimas Europai ir sprendžia darbo jėgos trūkumo problemą;

– numato įsipareigojimus suteikti migrantams visa tai kas būtina oriai migracijai be kliūčių;

– nedaryti skirtumų tarp karo pabėgėlių, klimato pabėgėlių, persekiojamų dėl religijos, politinių, etninių ir ekonominių pabėgėlių;

– pasisako už priėmimą kiekvieno migranto nepriklausomai jo teisinio statuso; 

– įpareigoja valstybes-nares priimti migrantus, nepriklausomai nuo to, ar jie turi dokumentus, asmens pažymėjimus, ar ne;

– įpareigoja, kad migrantai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir priimančios šalies piliečiai; reikalauja uždrausti migrantų išsiuntimą, pareiškia, kad priimančios šalys turi padėti susijungti migrantų šeimoms;

– rekomenduoja vertinti kaip dezinformaciją tvirtinimus, kad migracija yra grėsmė;

– nurodo, kad saugumo priemonės yra migrantų sujaudinimo šaltinis ir kelia migrantams grėsmę (!);

–kalbama, kad tie, kurie negali būti laikomo pabėgėliais, bet susiduria su neįveikiamais sunkumais grįžtant į savo kilmės šalį, turi naudotis ta apsauga, kaip ir pabėgėliai.

Tokiu būdu, JTO paktas sukurtas išimtinai migrantams ir tam, kad sunaikinti vakarų valstybes. Priimančių valstybių gyventojų teisės, jų saugumas, jų norai, jų planai pilnai ignoruojami, paneigiami. Vieninteliai, kurie nukentės nuo šio pakto realizavimo, taps Vakarų gyventojai, kurie susidurs su pasikeitimu gyventojų sudėties savo šalyse, praras identitetą, kultūrą, gyvenimo būdą etc.

Neišvengiamu to rezultatu taps krachas, chaosas, skurdas ir, gali būti, pilietinis karas, kaip Libane 1975-1990 metais. Lietuva, ji pasirašydama, prarado teisę į nepriklausomą migracijos politiką.

Vilniaus universiteto profesoriaus Vytauto Daujočio nuomone, Globalios migracijos sutartis prilygsta Europos susinaikinimo aktui.

Profesorius pasakė: „... apmaudu, kad apie šią sutartį Lietuvoje kalbama tik dabar, nors Europos parlamente jis buvo svarstomas jau pernai, metų viduryje. Ar mes gavome apie tai žinių iš savo europarlamentarų? Tai kam mes juos renkam? Kad jie sočiai pagyventų?.. Įdėmiai perskaičius šį dokumentą, jo esmę galima nusakyti keliais sakiniais: - Migracija yra žmogaus teisė, tokia pati, kaip ir žmogaus teisė į gyvybę, laisvę, asmens saugumą ir pan. - šiuo dokumentu migraciją norima išstumti į tokį lygmenį. Čia nekalbama apie pabėgėlius - dėl jų viskas aišku - yra tarptautinės sutartys, juridinės normos, kaip su jais tvarkytis, kaip padėti, - čia kalbama apie tuos, sakykime, ekonominius migrantus, apie meduoliu reguliuojamą migraciją: kur šauna į galvą, ten ir vyksti, bet geriau ten, kur geriau maitina. Nors Globalios migracijos sutartis nėra teisiškai saistantis dokumentas, bet bus daromas saistantis.“

Globaliam migracijos ir pabėgėlių paktams skirtos mano publikacijos:

http://lebionka.blogspot.com/2018/12/matrica-konservatoriu-partija-su.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/12/globalus-valdomas-chaosas-vykdytojai.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/12/globalus-migracijos-paktas-uzpykde.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/12/globalu-migracijos-ir-globalu-pabegeliu.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/globalus-migracijos-paktas-isiverzimo-i.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/migracijos-pakta-ruosiasi-pasirasyti.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/globalus-migracijos-paktas-kad-uz-jo.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/jto-globalus-migracijos-paktas-iteisina.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/svedu-laikrastis-nyadagbladed-perspeja.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/italija-pasisako-pries-globalu.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/nutyletos-urm-derybos-jungtiniu-tautu.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/lietuva-turi-atmesti-jto-migracijos.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/11/austrija-nepasirasys-jto-migracijos.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/10/vengrija-ir-toliau-atmeta-jto.html

http://lebionka.blogspot.com/2018/07/vengrija-jungtiniu-tautu-planai-del.html

https://lebionka.blogspot.com/2018/11/tris-vinys-i-lietuvos-karsta-globalus.html

https://lebionka.blogspot.com/2018/12/globalu-migracijos-ir-globalu-pabegeliu.html

https://lebionka.blogspot.com/2019/02/vengrija-budapesto-procesas-taps-pro.html

Alkas lt. koliažas