Aurimas Guoga: Tomas Tomilinas persimetė pas sodomistus. Kaip jis galėjo?

Autorius: Aurimo Guogos Facebook įrašas Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2021-06-01 21:05:00, skaitė 798, komentavo 8

Aurimas Guoga: Tomas Tomilinas persimetė pas sodomistus. Kaip jis galėjo?

Tikriausiai ne vienas nustebo dėl staiga užėjusios itin keistos retorikos: tradicinių šeimų gynėjai yra nuožmogos, tai agresyvių homofobų šutvė, jiems vadovauja visokie įtartini žmogystos (nors prieš kelis metus tai buvo visų mėgiami aktoriai, buvę ministrai, pan.)

Vakar atrodytų visai adekvatus žmogus, šiandien švonderiškai kovoja prieš amžiais gyvavusį suvokimą kas yra šeima. Kas tokiam susisuko?

Kažkur internete perskaičiau mintį, kad kai žmogus atsisako dvasinių principų, toliau jis gali įtikėti į bet ką. Tai beveik teisinga, tik reikia patikslinti - toks įtikėti į bet ką kuo tiki dauguma. 

Todėl, paprastai kalbant, jeigu žmogus atsimeta nuo D-vo, jis pateks į bandą. Jis pasmerktas įtikėti į tai, į ką tiki dauguma. Nuo tada jis joks savo pažiūrų šeimininkas.

Kaip rašiau dar "Sėkmingos tautos idėjoje", masės amžinai neteisios. Jei laikaisi D-vo viršenybės, tai negarantuoja kad esi teisus (pvz. negali vienu metu visiškai teisūs būti krikščionys ir musulmonai, nes daug kur jų pažiūros pjaunasi). Tačiau jei įsirašei į bedievius - 100 proc. garantija kad esi neteisus!

Taigi Tomilinas atsisako dvasinių principų ir dėl to metasi į bandą. Kol jo pažiūros buvo aplinkos pažiūros, niekas nepastebėjo ir negalėjo pastebėti, kad taip jis tiki dėl to, kad taip tiki dauguma. Papūtė kitų nuomonių vėjai - paaiškėjo, kad savų principų nerasta.

Tačiau mums dar lieka atsakyti kodėl kai kurie iš jų (ne Tomilinas) tampa tokie agresyvūs šeimos atžvilgiu. Tiksliau pasakius, tokie suaršėja vėlesniu etapu, kai aplinka kiek apsipranta su jų naujomis pažiūromis ir pradeda juos toleruoti.

Čia reikia šiek tiek išmanyti religijas. Nors bedieviai to nepripažins, tačiau jie subūrė į sektą, kuri vadinasi elgėbėtė. Ši pasižymi itin keistu tikėjimu, sveiko proto ten su žiburiu nerasi. Todėl pažiūrėkime į jų pasikeitimą kaip į perėjimą iš vienos religijos į kitą.

Kas jau kas, aš tokiuose reikaluose turiu apsčiai patirties. Asmuo, kuris neseniai pakeitė savo dvasinę pasaulėžiūrą, vadinasi neofitas. Tokiam iškyla ūmus poreikis pasiteisinti prieš visuomenę kodėl jis tapo balta varna. Dėl to imasi karštligiškai įtikinėti visus iš eilės, kad jis vienintelis supranta kas yra šviesa ir tiesa, o likusieji likę užvaldyti blogio.

Taigi neofitas yra pilnas įkarščio įtikinėti kad pasirinko teisingai. Dažniausiai nieko jis neįtikina, nes tas aršumas tik atstumia. Tačiau tuo jis atsiriboja nuo buvusios aplinkos ir savo likimą tampriai susieja su sektos nariais.

Kai žmogus viešai išduoda šeimą, tai milžiniškas psichologinis krūvis. Arba įtikinsi visus, kad šeima yra blogis kurį ir reikėjo išduoti, arba pats savo akyse tapsi išgama, kuris išdavė tėvus, protėvius, tapo pašlemėkas kuriam nieko nėra šventa.

Štai čia ir įsijungia agresyvumas šeimos atžvilgiu. Jiems reikia pasiteisinti dėl tokio savo nuopolio, todėl jie ima tvirtinti, kad taip žemai nupuolė ne jis, o tie, kurie neišdavė savo vertybių.