Birželio 3 – prie Seimo mitingas Sąjūdžio vertybėms apginti

Autorius: Alkas.lt Šaltinis: https://alkas.lt/2021/05/21/bi... 2021-05-31 21:54:00, skaitė 654, komentavo 10

Birželio 3 – prie Seimo mitingas Sąjūdžio vertybėms apginti

Gegužės 21 d. Centro partijos – Tautininkai (CP-T) išplatino pranešimą, kad minint Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) 33-ąsias metines Sąjūdžio susikūrimo dieną, birželio 3-ąją, 18 val. prie Seimo telkiamas mitingas „UŽ – prigimtinę šeimą, tautines tradicines vertybes, Konstituciją!“.

Mitingo tikslas – pažymėti šią istorinę sukaktį ir priminti lietuviams sąjūdžio dvasią bei pagrindines vertybes dėl kurių anuomet pakilo visa Lietuva ir kurias ginti turime nuolat, o ypač šiandien, kai vėl kyla grėsmė šeimai, kalbai, istorinei atminčiai.

„Prieš 33 metus, birželio 3 dieną, buvo įteigta 35 žmonių Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, kurios susikūrimas ir tapo oficialia Lietuvos Sąjūdžio pradžia. Tuomet tauta pakilo ir susitelkė kovoti dėl savo laisvės, dėl savo tautiškumo, dėl savo kalbos, istorijos ir tradicijų.

Akivaizdu, kad šiandien Lietuvai ir vėl reikia naujo sąjūdžio. Tuomet kovojome vardan savo šalies laisvės ir nepriklausomybės nuo Sovietų okupacijos. Šiandien vėl turime telktis ir pakilti naujam vertybiniam sąjūdžiui už prigimtinę šeimą, už Konstituciją, už tautines, tradicines vertybes, už lietuvių kalbą, už istorinę atmintį, už žodžio laisvę ir jų išsaugojimą.“ – sako CP-T pirmininkas Naglis Puteikis.


Kristupas Krivickas su šeima „Didžiajae šeimos gynimo marše 2021“ | asmeninė nuotr.

„Dabartinė valdžia veikia priešingai žmonių valiai, jie stumia įstatymus, kuriems nepritaria absoliuti dauguma Lietuvos žmonių. Tai daro sąmoningai, tyčia, mėgaudamiesi savo įgaliojimais ir žinojimu, kad iki kitų rinkimų niekas negali jų atšaukti iš Seimo.

Tačiau Konstitucijoje parašyta, kad valstybę kuria tauta ir tautos valia yra svarbiausia. Lietuvos žmonės jau pakilo. Matėme visuotinį tautos susirinkimą „Didžiajame šeimos gynimo marše“, privalome ir toliau kelti ir telkti žmones, todėl birželio 3 – ąją, kviečiame visus, kurie nepritaria dabartinės valdžios ideologijai į mitingą prie Seimo „UŽ – prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją!”.

Oficialiai kreipėmės į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir pateikėme prašymą išduoti leidimą mitingui prie Seimo, kuris įvyks birželio 3 dieną, 18 valandą.“ – teigia CP-T pirmininko pavaduotojas Kristupas Krivickas.

„Mitinge „UŽ – prigimtinę šeimą, už tautines tradicines vertybes, už Konstituciją!“ pasisakys iškilūs Lietuvos žmonės, istorikai, filosofai, žurnalistai, visuomenininkai, mokslininkai, skambės Sąjūdžio laikų dainos, mitingo dalyvių vardu bus paskelbtas mitingo organizatorių pareiškimas valdžiai ir kreipimasis į Lietuvos žmones.“ – sako N. Puteikis.

„Tuomet, prieš 33 metus, prasidedant Sąjūdžiui nejautėme baimės. Buvo tik džiaugsmas ir pakili nuotaika, nes pasirinkome teisingą, prasmingą kelią, kuriuo norėjome eiti, kuriuo norėjo eiti Lietuva. Kvietėme, agitavome, drąsinome žmones telktis ir vienytis bendram tikslui. Ir mums pavyko.


Gintaras Songaila | Alkas.lt nuotr.

Pavyko todėl, kad sugebėjome žmones išlaisvinti iš baimės jausmo. Kiekvienas, kuris tuomet prisidėjo prie Sąjūdžio veikė ne todėl, kad buvo gavęs kažkokius nurodymus, o jungėsi vedini sielos šauksmo.

Džiaugiuosi, kad man teko garbė būti vienu iš Sąjūdžio iniciatorių. Kaip tada, taip ir šiandien man yra akivaizdu, kad Lietuvai ir vėl reikia naujo pakilimo, naujojo Sąjūdžio, turime ir vėl telktis, ir vėl išreikšti vieningą palaikymą svarbiausioms Konstitucijoje įtvirtintoms mūsų vertybėms: prigimtinei šeimai, tautiškumui, kalbai, istorinei atminčiai. Būtinai dalyvausiu šiame mitinge ir kviečiu visus, kuriems svarbios konstitucinės vertybės prisijungti ir dalyvauti šiame susitelkime.“ – ragina vienas iš LPS iniciatyvinės grupės narių Gintaras Songaila.

„Džiaugiamės, kad palaikymą mitingui „UŽ – prigimtinę šeimą, tautines tradicines vertybes, Konstituciją!“ išreiškė ir garsi dainininkė Eurika Masytė, kurios pagal poeto Justino Marcinkevičiaus eiles sukurta ir atliekama daina „Laisvė“ tapo neformaliu Lietuvos Sąjūdžio ir Atgimimo himnu, kurią tuomet dainavo ir iki šiol atsimena visa Lietuva. Ši E. Masytės atliekama daina skambės ir mūsų mitinge prie Seimo.

Tikiu, kad ši daina šiandien ir vėl įkvėps Lietuvos žmones pakilti ir susitelkti bendram tikslui – stovėti už savo vertybes, kaip tuomet stovėjome už savo laisvę.“ – sako K.Krivickas.