Latvijos seimas žiauriai smogė pidarasams

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2021-01-15 22:57:00, skaitė 3292, komentavo 22

Latvijos seimas žiauriai smogė pidarasams

Latvijos Respublika nubalsavo dėl šeimos apibrėžimo išimtinai kaip „vyro ir moters sąjungos“.

Ketvirtadienį (sausio 14 d.) Seimas balsavo už  47 ir prieš 25 už konstitucijos pataisą, numatančią, kad šeimą sudaro moters ir vyro santuoka.

Konstitucijos 110 straipsnis dabar bus toks: „valstybė saugo ir palaiko santuoką - vyro ir moters sąjungą, santuokos, giminystės ar įvaikinimo pagrindu pagrįstą šeimą, tėvų ir vaiko teises, įskaitant teisę augti motinos (moters) ir tėvo šeimoje (vyro) šeimoje“.

Balsavimas buvo reakcija į praėjusių metų Konstitucinio Teismo sprendimą dėl pidarasų ir + , kuris patvirtino, kad tėvai šeimoje taip pat gali būti tos pačios lyties, ir nurodė valstybei „pareigą juos apsaugoti ir palaikyti“.

Tačiau Nacionalinio aljanso lyderis Raivis Dzintars pareiškė, kad teismas pažeidė savo įgaliojimus, sukurdamas „plačiajai visuomenei Latvijoje nepriimtiną šeimos apibrėžimą“.

"Latvija - demokratinė šalis, turinti pažiūrų įvairovę ir pagarbą kiekvienam piliečiui. Tačiau tuo pačiu metu yra vertybių, kurios šimtus metų buvo ypač artimos ir net šventos mūsų žmonėms ir jų kultūrai", - sakė jis Skaties.

"Viena iš šių vertybių yra šeimos supratimas, pagrįstas tėvu ir motina - vyru ir moterimi - ir jų vaikais. Iki šiol šis supratimas atrodė savaime suprantamas, tačiau su Konstitucinio Teismo sprendimu jis paskelbtas abejotinu."

Šis sprendimas reiškia didžiulį krachą Latvijos pidarasų bendruomenei ir dar vieną anti-pidarasinio judėjimo pavyzdį, apimančią Rytų Europą.

NEKLYSKITE:

ČIA VAIVORYKŠTĖ -

O ČIA PIDARASAI -