Bene Lietuvoje įvestas teisminis valdymas? Dvasių apsėstos apylinkės teisėjos fantazijos aukščiau, nei Jo Didenybės Seimo įstatymai

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2015-07-31 11:25:31, skaitė 2628, komentavo 0

Bene Lietuvoje įvestas teisminis valdymas? Dvasių apsėstos apylinkės teisėjos fantazijos aukščiau, nei Jo Didenybės Seimo įstatymai

Įdomūs dalykai dedasi Lietuvoje. Apylinkės teismo teisėja nusispjovė į Lietuvos įstatymus bei Konstituciją ir per Seimo ir Vyriausybės galvą davė privalomą vykdymui parėdymą valdiškai įstaigai.

Kitaip sakant, preziumuojama, jog Civilinės metrikacijos biuras privalo vadovautis NE įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, bet Civilinių Teisinių Dvasių įkvėpto apylinkės teismo teisėjo fantazijomis.

Šiaip jau civilizuotoje demokratinėje šalyje, žinančioje, kas yra valdžių pasidalinimas, tai yra negirdėtas-neregėtas dalykas. Kokioje Vokietijoje tokį cirką sau leidusi apylinkės teismo teisėja išlėktų iš darbo per vieną-dvi dienas.

Panašu, kad mūsų akyse vystosi eilinis tam tikros elito grupuotės sąmokslas prieš Seimą, kaip tautos suverenitetą įgyvendinančią ir ją atstovaujančią instituciją.

Akivaizdžiai siekiama prastumti Konstitucijai ir įstatymams prieštaraujančius sprendimus apeinant Seimą. Tam pasitelkiant niekieno nerinktus ir nieko neatstovaujančius teisingumo pramonės tarnautojus.

Tiesiog bežiūrint, Lietuva iš demokratijos virsta į teismokratiją, kurioje aukščiausia valdžia yra ne Tautos rinktas Seimas, Prezidentas, o visokie teismai. Ir menamoje schemoje net Apylinkės teismo teisėja yra aukštesnėje pozicijoje, nei 141-as Seimo narys kartu sudėjus.

Nes Lietuva gyvens NE pagal Seimo priimtus įstatymus, o pagal Apylinkės teisėjos fantazijas, įkvėptas net ne Konstitucinių, o eilinių Civilinių Dvasių.

Ką dar neseniai sau leisdavo tik Konstitucinis Teismas - pasiremiant Dvasių apraiškomis valytis kojas į Seimo priimtus teisės aktus, nūnai jau normalus reiškinys net žemiausio lygio teismuose.

Tai, kad Vilniaus meras R.Šimašius jau pareiškė, kad neketina skųsti absurdiško Apylinkės teismo sprendimo ir lieps Metrikacijos biurui juo vadovautis, kai ką byloja apie tai kokia elito grupuotė leidžia sau stumti įstatymams prieštaraujančias antikonstitucines nuostatas per Seimo galvą.

Labai simptomatiška, jog nei Apylinkės teismas, nei spauda neatskleidžia tos išmintingosios civilinių bylų teisėjos, leidusios sau padėti skersą ant kiekvieno iš 141 Seimo nario, vardo bei pavardės.

Kodėl drovimasi? Tauta lyg ir turėtu žinoti, kas ją valdo - kieno sprendimai yra aukštesni, nei įstatymai ir Konstitucija?

Itin prajuokino Apylinkės teismo "argumentai", neva pagrindžiantys įstatymams prieštaraujantį sprendimą:

"Teismas, atsižvelgdamas į visas pareiškėjų nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad šioje byloje yra pagrindas nukrypti nuo teismų praktikos: Lietuvoje yra registruoti asmenys, kurių pavardėse egzistuoja „w“ raidė, o pareiškėjos atveju, atsisakius tai padaryti, Europos Žmogaus Teisių Teismas gali tai pripažinti kaip diskriminaciją.

Teismas taip pat pažymėjo, kad asmens privataus ir šeimos gyvenimo neliečiamumas turi prioritetą prieš valstybės pageidavimą saugoti kultūrinį identitetą, neatsižvelgiant į naujai susiklosčiusias sąlygas, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare."

Nuorodos:
http://www.vat.lt/lt/vilniaus-miesto-apylinkes-teismas/naujienos_422/teismas-patenkino-prasyma-xm5z.html
http://alkas.lt/2015/07/31/vilniaus-miesto-apylinkes-teisejas-leido-oficialiuose-dokumentuose-irasus-ne-valstybine-kalba-nutartis

Žiūrėkite, kaip įdomu:

vadovaujamasi HIPOTETINIU, spėjamu Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu ("... gali tai pripažinti kaip diskriminaciją"). Bet juk tai tik ...spėliojimas - kaip galima juo argumentuoti teismo sprendimą?

Jau nekalbant apie tai, kad teisingumo pramonė leidžia sau nekreipti jokio dėmesio į jau priimtą Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą R.Pakso byloje.

Kitaip sakant, kai nenorime - dedame skersą ant to EŽTT ir jo sprendimų, o kai norime - pradedame griežtai vadovautis net nepriimtais, o tik spėjamais to teismo sprendimais ateityje, t.y. teisėjos fantazijomis "kas būtų, jeigu būtų".

Ir nekreipiama dėmesio į tai, kad tokie klausimai jau buvo realiai išnagrinėti Europos Teisingumo teismo "Vardyn prieš Lietuvą" byloje jau po to, kai Lietuva tapo ES nare - ir sprendimai yra Lietuvos, o ne jos abėcėlės griovėjų naudai.

Bet teisėjui Gintarui Seikaliui į tai nusispjaut. Jam, matyt, Civilinės Dvasios buvo apsireiškusios.

Trumpiau tariant, man smalsu: kiek dar tęsis šis teismokratijos įsigalėjimo absurdas?

Jeigu mūsų Seimas ir Prezidentė rimtai mano, kad teismai - pradedant nuo Apylinkės ir baigiant Konstituciniu - geriau už juos sugeba kurti įstatymo galią turinčius teisės aktus ir valdyti valstybės įstaigas bei pačią valstybę, tai gal tegul pasinaikina, kaip institucijos, velniop?

Kam mums reikalingas tas 141-as dykaduonis Seime, jeigu valstybinės įstaigos gyvens ne pagal jų kurpiamus kvailus įstatymus, o pagal su Dvasiomis bendraujančios Apylinkės teisėjos išmintingus sprendimus?

Įforminkime tai Konstitucijoje ir tegul tie seimūnai eina šėko pjauti, o mes laimingai gyvensime Jų Didenybių Teismų ir Teisinių Dvasių valdomi.

Žinoma, yra ir alternatyvus variantas - Seimui atlikti Konstitucinę reformą ir pastatyti į vietą tuos savo kompetencijos ribas pametusius teisingumo pramonės proletarus. Padarant juos eiliniais valstybės tarnautojais, griežtai taikančiais rašytinę teisę ir pavaldžiais Teisingumo ministrui.

O šiuo konkrečiu atveju - inicijuojant neeilinę atestaciją Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkei ir teisėjams.

Bent jau aš siekčiau kažko panašaus, jeigu būčiau Seimo narys. Nes negalima būti Tautos atstovu neturint savigarbos.

---
B.Z. Che-che - pasirodo, atspėjau, tas teisėjas yra žinomas Seimo nekentėjas: "Teisėjas: Seimo nariai – marginalai, besipuikuojantys meilužėmis"