Kaip Dievas musulmonus mokė dantis valyti arba kodėl opiumo liaudžiai pardavėjai turi tiek daug klientų

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://ragelskis.lt... 2015-06-17 13:50:17, skaitė 3519, komentavo 4

Kaip Dievas musulmonus mokė dantis valyti arba kodėl opiumo liaudžiai pardavėjai turi tiek daug klientų

Religija - tai kiekvieno žmogaus asmeninis ryšys su Dievu.

Skirtingose tautose vis karts nuo karto atsirasdavo žmonių, kurių gyvenimo tikslas buvo savo pavyzdžiu ir savo mokymu priminti šią, atrodytų paprastą tiesą. Kad yra Dievas - Pasaulio ir visa kas gyva Sutvėrėjas ir Žmogus - Dievo vietininkas Žemėje, kad kiekvienas mūsų - esame dieviškojo Aš dalis, o mūsų paskirtis - sujungti atskiras dalis į Visumą.

Būtent tokią žinią nešė žmonėms kiekvienas pranašas, kviesdamas žmones atsigręžti į save, į savo artimą ir į Dievą.


ATSARGIAI! Tai trys visiškai skirtingi dalykai:
1 - žodžiai, kuriuos sakė pranašas, 2 - žodžiai, kurie buvo užrašyti "šventraštyje", 3 - religijos, kurios tuos žodžius naudoja savo reikmėms

Bet gi žmogus toks padaras, kuris "žiūri - bet nemato, klauso - bet negirdi". O dar dažniau - mato ir girdi TIK TAI, kas jam yra priimtina. O priimtina dažniausiai būna visiškai neesminiai, nieko nekeičiantys dalykai. Tuo tarpu pranašų žinios ESMĖ - yra apeinama, išverčiama, kaip patogiau, galiausiai, jos išvis atsisakoma ir vietoj Dievo Karalystės žemėje kūrimo užsiimama savo siaurais klaniniais-konfesiniais reikaliukais. Kurie kaip taisyklė, pereina į konflitus su tokiais pačiais kitų klanų-konfesijų atstovais.

Ne išimtis ir istoriškai susikostęs islamas. "Istoriškai susiklostęs" - reiškia, ne tas tikėjimas, kurį savo aplinkoje skleidė pranašas Mahometas, kviesdamas kiekvieną žmogų atsiverti Dievui, o toks, kurį po pranašo mirties sėkmingai susikūrė jo paveldėtojai, giminaičiai, bendražygiai ir kurį sėkmingai iki šiol "vysto" įvairiausio plauko mulos ir "islamo aiškintojai".

Taip gyvas tikėjimas patekęs į kulto tarnų rankas tampa tiesiog dar vienu verslu. Ir milijardai žmonių visame pasaulyje vietoj atsidavimo Dievui, atsiduoda ritualinių paslaugų teikėjų valion ir savo tingumo bei patiklumo dėka, maitina tūkstančius skirtingų klerikalų firmelių: nuo tokių milžiniškų koncernų kaip "Rymo katalikai", "Sunitai", "Šiitai" iki miniatiūrinių keliolikos asmenų firmelių uždirbančių "duoną kasdienę" jas prilaikantiems guru.

Kaip iliustracija šitam Tikėjimo - Žmogaus asmeninio ryšio su Dievu pavertimo "nosies krapštymo taisyklių" rinkiniu siūlau susipažinti, kokius rimtus dalykus savo internetiniame tinklapyje šiandien sprendžia Lietuvos musulmonai. Primenu, "musulmonas" išvertus iš arabų kalbos reiškia "atsiduodantis (paklūstantis) Dievo valiai".

---

Paimta iš tinklapio Salafija.blogspot.de

Ar pasninkautojui galima naudoti dantų pastą?

Klausimas:

Ar yra leistina pasninkautojui naudoti dantų pastą valant dantis per Ramadano pasninką dienos metu?

Atsakymas:

Tame nėra žalos iki kol tai yra daroma rūpestingai ir nenuryjant nieko. Taip pat, yra nustatyta pasninkautojui naudoti dantų lazdelę dienos pradžioje ir pabaigoje. Kai kurie islamo mokslininkai buvo nuomonės, kad dantų lazdelės naudojimas po vidurdienio yra nemėgstamas poelgis, tačiau tai yra neteisinga nuomonė. Teisinga nuomonė yra ta, kad tai nėra nemėgstamas poelgis remiantis Pranašo صلى الله عليه وسلم teiginiu:Dantų lazdelė yra burnos valymui ir tai yra miela Valdovui. Tai buvo įrašyta An-Nasa’i (Nr.5) su autentiška perdavimų grandine iš A’išos رضي الله عنها. Taip pat Pranašas صلى الله عليه وسلم teigė: Jei būčiau aš sukėlęs sunkumų savo tautai, aš būčiau jiems liepęs naudoti dantų lazdelę prieš kiekvieną maldą. Šį chadisą perdavė Al-Bukchari (Nr.887) ir Muslim (Nr.252) ir jame minimos Duhr ir Asr maldos, kurios abidvi yra po vidurdienio. Ir Allah yra sėkmės Davėjas.

Šeichas Abdul-Azyz Bin Bāz رحمه الله
Fatava Islamija Psl. nr. 262, 2 Tomas.

Originalus Šaltinis: Fatvaislam.com

Koks verdiktas yra naudoti sivāk ir dantų pastą pasninkaujant?

Klausimas:

Koks verdiktas yra naudoti sivāk ir dantų pastą pasninkaujant?

Šeichas Mukbil ibn Hadī Al-Vādi’ī رحمه الله atsakymas:

Kas liečia sivāk (“Arāk” medžio šakelės) naudojimą, tai tame nėra problemos, netgi jeigu šakelė ir žalia. Kas liečia dantų pastą, tai mes patariame jos nenaudoti Ramadano metu, ir mes neturime jokių įrodymų teigti, kad jos naudojimas anuliuoja pasninką. Asmeniui yra privaloma pasirūpinti, kad valant dantis nieko nepapultų jam į skrandį. Iš tikro, Pranašas صلى الله عليه وسلم sakė:

“(Atliekant vudu) Įtraukite gausiai į nosį vandens, išskyrus kada pasninkaujate.”

Reiškia, jei asmuo pasninkauja yra bijoma, kad vanduo gali patekti jam į skrandį.

Originalus Šaltinis: video.dusunnah.com

https://www.youtube.com/watch?v=V_7fAkGRUD0&feature=youtu.be

---

Va taip va. Originale dar yra gražių ornamentuotų banerių ir video klipukų su "argumentacijos slaidais"...

Jeigu galvojate, kad čia tik musulmonai, kreipiasi į savo mulas ir šeichus, prašydami paaiškinti, kuria ranka nusivalyti užpakalį ir ką daryti su skrepliu, netyčia iš nosies įtrauktu į ryklę - nuryti ar išspjauti, tai labai klystate. Jūs tiesiog nematėte kaip atrodo Talmudas - 27 tomai "Toros" (to paties daikto, ką žydkrikščiai vadina "Senuoju Testamentu") aiškinimų ir kuriuose "rašto aiškintojai" papunkčiui sudėliojo kiekvieną gyvenimišką smulkmeną, galinčią nutikti judėjui jo nelaimingo ir sunkaus judaistiško gyvenimo metu.

Tai yra pats tipiškiausias ir kasdieniškiausias KIEKVIENOS konfesijos, susikūrusios ritualus užsiėmimas - diskutuoti ne apie Dievą, ne apie Tikėjimo Esmę, o apie tai, kaip "teisingai" ir "tinkamai" padaužyti kaktą į cerkvės-mečetės-bažnyčios-simagogos-ašramo grindis.

Ar Dievui to reikia iš mūsų? Ar Dievas be galo jaudinasi, jog mes pasninko-šabato-ramadano (irgi - o kodėl reikia išskirti tam tikrą metą maldoms, vietoj nuolatinio gyvenimo su Dievu širdyje?) metu nenurytume dantų pastos ir vandens lašelio?

Žmonės, vadinantys save "tikinčiais", kuo jūs laikote "savo" Dievą? Vaikų darželio prižiūrėtoju su Cerberio įgaliojimais?

Gal jau laikas būtų liautis apie savo Sutvėrėją spręsti pagal blogiausias savo pačių gyvuliškas savybes?

Nes Danguje - visai ne taip, kaip ant žemės.

Ir visos mūsų žmonijos bėdos kyla iš to, kad mes savo pačių žemėje pasidarytą tvarką, o tiksliau betvarkę, aklai ir fanatiškai primetinėjame mūsų įsivaizduojamai tvarkai Danguje, o po to visokio plauko "rašto aiškintojai" bei guru toje betvarkėje ir chaose kaip drumstame vandenyje gaudo savo auksines žuvytes?

Žmonės, laikas liautis durninti save ir kitus. Dievas yra Vienas VISIEMS. Ir mes visi lygūs prieš Jį. Ir nėra tarp Jo ir mūsų tarpininkų.

Ir "jau seniai atsiskyrė (tapo aiškus) tiesus kelias nuo klaidingo" bei "kiekvienas savo pastangomis įeina į ją [Dangaus karalystę]".

Kol mes tai neigsime, vengsime pripažinti, išradinėsime vis naujus pasiteisinimus, kursime "mokslines teorijas apie Dievo neegzistavimą", išgalvosime vis įmantresnius ritualus arba "modernizuosime" jau egzistuojančius - tol saujelė parazitų, užkurusių šį pasaulinį Globalų Chaosą, skaldys mus, durnins mus ir vietoj mūsų valdys Dievo MUMS SKIRTĄ PASAULĮ.