Europos nacionalistai atmeta Europarlamento sprendimą pasmerkti Rusiją

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/06/euro... 2015-06-12 19:21:51, skaitė 3395, komentavo 1

Europos nacionalistai atmeta Europarlamento sprendimą pasmerkti Rusiją

Pasisakančios prieš ES partijos, tame tarpe ir Jungtinės karalystės nepriklausomybės Partija (UKIP), balsavo prieš, smerkiančią žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje Europos Parlamento rezoliuciją.

Ši, neturinti privalomojo vykdymo galios rezoliucija su pakankamai griežtomis formuluotėmis buvo patvirtinta Europarlamento deputatų daugumos. Ji kviečia uždrausti finansuoti politines partijas Europos Sąjungoje, neįeinančioms į ją „politinėms ar ekonominėms suinteresuotoms organizacijoms“.

Ataskaitoje pažymima, jog Prancūzijos nacionalinis frontas gavo kreditą keleto milijonų €urų sumai iš rusiško banko.

Rusija ir toliau lieka po ES ir JAV sankcijų presu

JAV ir Europos sankcijos, priimtos ir nukreiptos prieš rusiškus valstybinius bankus, gynybinę ir energetikos sritis, o taip pat artimus prezidento Vladimiro Putino aplinkai žmones.

Kaip laukiama, sekantį mėnesį sankcijos bus pratęstos, kad ir toliau sudaryti spaudimą Rusijai su tikslu mažinti konfliktą Ukrainoje. Vakarai kaltina Rusiją teikiant pagalbą separatistams Rytų Ukrainoje žmogiškaisiais resursais ir sunkiąja ginkluote – tačiau Rusija visa tai neigia.

UKIP nariai kartu su nacionalistais iš Prancūzijos, Italijos ir kai kurių kitų šalių pasisakė prieš Europos parlamento rezoliuciją.

Anksčiau, UKIP lyderis Nigel Farage reiškė tam tikrą susižavėjimą Putinu.

Bulgarų socialistai taip pat nubalsavo prieš rezoliuciją. Rusija palaiko glaudžius ryšius su Bulgarija, šias šalis sieja daug amžių bendros kultūros ir religija.

Komentare balsavimo klausimu, UKIP vadovo pavaduotojas Paul Natella pasakė, jog jo partija prieštarauja prieš bet kokį ES įsikišimą partijų finansavimo klausimais.

Naujas „Nacionalistinis Internacionalas“

Rezoliucijos autorius yra lietuvių eurodeputatas Gabrielius Landsbergis nuo Europos liaudies partijos – pagrindinio dešiniųjų centristų bloko.

Didžioji rezoliucijos dalis skirta Rusijos vyriausybės kritikai už politinių priešininkų, gėjų-aktyvistų ir eilės nevalstybinių organizacijų persekiojimą.

Joje sakoma, kad parlamentas „labai susirūpinęs vis labiau intensyvėjančiais kontaktais ir bendradarbiavimu palaikant Rusijos vadovybei, tarp europietiškų populistinių, fašistinių ir ultra dešiniųjų partijų iš vienos pusės, ir nacionalistinių grupuočių Rusijoje iš kitos pusės“.

Kaip sakoma toliau, tokie kontaktai kelia „pavojų demokratijos vertybėms ir teisės viršenybei ES“. ES narės-valstybės turi „imtis priemonių prieš šią „Nacionalistinio Internacionalo“ formavimosi grėsmę.

Taip pat deputatai apkaltino Rusiją vykdant „hibridinį karą, tyčia trinant ribas tarp karinės veiklos ir politinio aktyvumo“.

Rusija „daugiau negali būti vertinama ar laikoma „strategine partnere“, skelbia rezoliucija, kartodama oficialią ES poziciją.

Deputatai kreipėsi į Europos Komisiją kviesdami pradėti konkrečių projektų finansavimą, „nukreiptų prieš rusišką propagandą ir dezinformaciją“.

bbc.com