Persekiojami Valstybės Atkūrimo dienos minėjimo Kaune organizatoriai

Autorius: Giedrius Grabauskas Šaltinis: http://sauksmas.lt/persekiojam... 2015-05-20 08:56:53, skaitė 3722, komentavo 1

Persekiojami Valstybės Atkūrimo dienos minėjimo Kaune organizatoriai

Gegužės 19 Kaune įvyko Edvardo Satkevičiaus teismas, kuriuo politinė opozicija Lietuvoje bandoma atgrąsyti nuo valdžiai opozicinių renginių organizavimo. Teismas buvo dėl šių metų vasario 15 dieną Kaune įvykusio Valstybės Atkūrimo dienos minėjimo. Tai buvo alternatyvus minėjimas, nes patriotiški piliečiai nepasitikėjo tuometiniu Kauno meru A.Kupčinsku ir jo parankiniais, kurie organizavo oficialų minėjimą, kuriame neatsižvelgiama i piliečių pageidavimus, propaguojama vienpusiška konservatoriška pozicija. Po patriotinio minėjimo, kuriam smarkiai trukdė didelės provokatorių grupės, vienas iš Kauno vadovų D.Ratkelis kreipėsi į policiją, reikalaudamas vykdyti tyrimą dėl šio minėjimo organizatorių veiklos. Neva įvykdyti pažeidimai, nors akcijos dalyviai stovėjo nedidelėmis grupėmis po 3-7 asmenis, tokiu atveju įstatymas nepažeidžiamas.


K.Jablonskajos nuotr.

Policija pradėjo tyrimą, po kurio laiko ėmė kviesti organizatorius. Docentas, judėjimo,,Vytis“ koordinatoriaus pavaduotojas E.Satkevičius policijoje apsilankė balandžio 10, Socialistinio Liaudies fronto pirmininko pavaduotojas G.Grabauskas su advokate apsilankė policijoje balandžio 23, asociacijos,,Lietuva be nacizmo“ narys H.Juodiška balandžio 29, aktyvus visuomenininkas J.Vaikšnoras balandžio 30. Gegužės pradžioje E.Satkevičius vėl iškviestas į policija, pareikšta, kad jo atžvilgiu pradėta administracinė byla, ji perduodama teismui.

Pirmasis E Satkevičiaus teismo posėdis vyko gegužės 19 d. 10 val. Kauno apylinkės teisme Kęstučio gt.29. Pradžioje teisėja perskaitė kaltinimo tekstą-kad E.Satkevičius neva pažeidė Susirinkimų įstatymą, nes tą dieną Kauno centre įvyko neteisėtas renginys, kurio vienu iš pagrindinių organizatorių buvo ir buvo šis aktyvus visuomenininkas. Tada pasisakęs E.Satkevičius pabrėžė-kad vienas iš pagrindinių minėjimo tikslų-iškelti klausimą dėl masinio Lietuvos gyventojų, ir ypač kauniečių išvarymo į Vakarus, dėl to, kad nuslepiami tikrieji Kauno miesto gyventojų skaičiai. Be to, jis pareiškė-jog į mitingą atvyko gausus būrys provokatorių, už kurių veiksmus jis nėra atsakingas, nes jų nepažįsta, jų į renginį nekvietė.

Vėliau liudijo G.Grabauskas, J.Vaikšnoras, H.Juodiška, kurie iš esmės patvirtino E.Satkevičiaus teiginius, be to, pabrėžė, jog tuometiniai Kauno savivaldybės vadovai kategoriškai nedavė leidimų oficialiam minėjimui, tad renginiui buvo iš esmės trukdoma. Posėdį stebėjo Nepriklausomo žmogaus teisių centro direktorius K.Bilansas, aktyvi visuomenininkė, asociacijos,,Lietuva be nacizmo“ narė L.Vaitonienė bei kiti patriotai. Sekantis teismo posėdis įvyks birželio 2 dieną. Į jį pakviestas buvęs Kauno savivaldybės administracijos vadovo pavaduotojas J.Jučas, policijos atstovai, posėdyje liudys ir E.Satkevičiaus bendražygiai.

Renginio, dėl kurio organizavimo vyko teismas, videoįrašą galite žiūrėti čia:

Politiniai persekiojimai Lietuvoje tęsiasi.

Šauksmas