Ar registruojamos pataisos, griežčiau apibrėžiančios vaiko atėmimą iš šeimos, susigrąžins visuomenės pasitikėjimą?

Autorius: Sarmatas.lt Šaltinis: https://www.sarmatas.lt/11/ar-... 2018-11-24 12:59:27, skaitė 788, komentavo 2

Ar registruojamos pataisos, griežčiau apibrėžiančios vaiko atėmimą iš šeimos, susigrąžins visuomenės pasitikėjimą?

Siekiant patobulinti šiuo metu galiojančią vaiko teisių apsaugą užtikrinančių priemonių sistemą, Seime įvairias frakcijas atstovaujantys parlamentarai užregistravo bendrą įstatymo projektą, kuriuo remiantis vaiko teisių apsaugoje būtų taikomi papildomi saugikliai, neleisiantys tarnyboms be objektyvių rimtų priežasčių iš tėvų atimti vaikų.

Aiškinamajame rašte teigiama, kad Vaiko teisių apsaugos įstatymas iššaukė neigiamą visuomenės reakciją ir vaiko bei šeimų interesus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų kritiką. Tarnyboms pradėjus taikyti šio įstatymo nuostatas, paaiškėjo, kad tokio įstatymo pritaikymas realiose situacijose yra problematiškas. Seime registruojami nauji saugikliai vaiko teisių apsaugos įstatyme neleis be objektyvių priežasčių atimti vaikus iš tėvų.

Projektu pabrėžiama, kad vaiko paėmimas iš tėvų yra tik kraštutinė (ultima ratio) vaiko teisių apsaugos priemonė ir įvedamas Europos Žmogaus teisių konvencijoje įtvirtintas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje taikomas proporcingumo principas, pagal kurį intervencija į šeimos privatų gyvenimą yra galima tik būtinojo reikalingumo atvejais, kai egzistuoja reali grėsmė, jog vaikui būnant šeimoje jis patirs didelę žalą.

60 Seimo narių projekte siūlo atsisakyti grėsmės vaikui lygio nustatymo koncepcijos ir ragina pereiti prie pagalbos vaikui ir šeimai poreikio vertinimo. Tokiu būdu siekiama realiai įgyvendinti įstatyme numatytą principą, kad pagalba vaikui pirmiausia teikiama šeimoje.

Vaiko teisių apsaugos įstatymo projekte taip pat numatyta tobulinti vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūra, atskiriant ją nuo vaiko atžvilgiu padaryto nusikaltimo nagrinėjimo procedūros. Tai leis sumažinti intervencinių ir baudžiamojo poveikio priemonių šeimai taikymą ir išvengti neproporcingo ir perteklinio kišimosi į šeimos privatų gyvenimą.

Taip pat užtikrinama, kad vaiko teisių pažeidimų nagrinėjimo procedūra leis teikti pagalbą vaikui ir šeimai, įtraukiant tinkamą kvalifikaciją turinčius atvejo vadybininkus ir mobiliosios komandos specialistus.

Vaiko teisių apsaugos įstatymo projektą pasirašė Seimo nariai iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų darbo, Liberalų sąjūdžio frakcijų, frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ ir Mišrios Seimo narių grupės atstovai.

Čia Seimo pirmininko, Viktoro Pranckiečio pasisakymas-rekomendacijos šiuo klausimu darytas dar iki šio įstatymo įsigaliojimo 2017 metų kovo 3 dieną Seimo komisijos posėdyje, iš ko galima daryti išvadą, jog nuo pat pradžių buvo stengiamasi sudaryti tokias sąlygas, kurioms esant tėvai vis tiek liks kalti. Ar esant fiziniam smurtui, ar ne.