Apie taip save vadinančių "patriotinių partijų" vienijimosi ypatumus arba kada Lietuvoje pasirodys Adolfas

Autorius: Laurynas Ragelskis Šaltinis: http://ragelskis.lt... 2015-04-15 11:49:31, skaitė 4388, komentavo 0

Apie taip save vadinančių

Juliaus Pankos vadovaujama mikro partija "Tautininkų sąjunga" ir Stanislovo Buškevičiaus valdoma kita mikro partija "Jaunoji Lietuva" paskelbė taip vadinamų "Lietuvos patriotinių jėgų" vienijimosi deklaraciją.


Kaip pernai, taip ir šiemet, save vadinantys "patriotais" asmenys dirbo svetimos valstybės karo nusikaltėlių ruporais.
Rinkėjai tai įvertino
 

Savivaldybių rinkimų rezultatai pademonstravo, kad šių "patriotinėmis" save vadinančių partijų nariai neturi jokio tautos, kurios interesus jie skelbiasi atstovujantys, palaikymo. Tautininkai nesurinko net 3.000 balsų ir turi vieną savivaldybių tarybos narį, o jaunalietuviai išvis neprastūmė nė vieno savo atstovo į savivaldybes (berods, pirmą kartą per visus savivaldybių rinkimus) - už juos atidavė balsus vos 4.000 su virš balsavusiųjų.

Nors bendros tendencijos - pasipriešinimas ES vykdomai globalizacijai, didžiųjų partinių klanų tolesnė savidiskreditacija, bendras nacionalistinius lozungus naudojančių jėgų stiprėjimas visoje Evropos sąjungoje ir skatino naivias ir vaikiškas viltis pasiekti pirmus rimtesnius laimėjimus, tačiau tiek tautininkai (Vilniuje), tiek jaunalietuviai (Kaune) pasistengė, kad visas palankias aplinkybes nunulintų jų pačių veiksmai.

  • Tautininkai, aktyviai dalyvavę referendumo dėl žemės nepardavimo užsieniečiams organizavime, save palaidojo klaikia rusofobiška isterija ir amoraliu broliavimusi su Ukrainos banditais - "Dešiniojo sektoriaus" nacistais - tiesioginiais karinio perversmo smogikais, aktyviais Odesos žudynių vykdytojais, pagrindine taip vadinamos "Ukrainos nacgvardijos" baudėjų patrankų mėsa. Tie lietuviai ir kiti Lietuvos piliečiai, kurie norėjo savo balsais palaikyti Kijevo perversmininkų chuntos atstovus Lietuvoje, turėjo iš ko pasirinkti ir be Pankos ganomųjų rusofobikų - visos pagrindinės partijos deklaravo savo proukriškumą ir egzaltuotą rusofobiją. Taigi, mūsų ukrooligarchatofiliškieji tautininkai liko be elektorato - akivaizdu, kad už juos balsavo net ne visi jų pačių partiečiai bei partiečių šeimų nariai.
  • Jaunalietuviai, sėkmingai metai iš metų dalyvaudami Kauno savivaldybės veikloje turėjo pakankamai laiko ir progų kauniečiams pademonstruoti savo meilę gimtajam miestui ir šaliai bei sugebėjimus tą meilę išreikšti konkrečiais darbais. Akivaizdu, kad didžiausi jų paskutinių metų pasiekimai - tai nuo alaus išpurtusio "šoumeno" Tyntos, siaurame ratelyje dar žinomo kaip Aušrys Kriščiūnas, "bajeriai": vieši pasityčiojimai savivaldybės salėje iš pašnekovų rusiško akcento bei rusiškų keiksmažodžių prifarširuotų feisbuko komentarų rašymas darbo metu. Rinkėjai įvertino šitą pasiaukojamą Tyntos triūsą Tėvynės labui: nei Tyntos, nei jo partinio šefo Kauno savivaldybėje nebebus.

Tai tik pačios matomiausios, paviršiuje geriausiai matomos save "patriotinėmis" vadinančių partijų beviltiško pralaimėjimo rinkimuose priežastys. Apie gilumines ir reikalaujančias platesnio nagrinėjimo, čia rašyti neverta - tam reikalingos diskusijos su pačiais tų partijų nariais, dalis kurių savo veikloje yra visiškai nuoširdūs ir sąžiningi. Taip kad mūsų tautininkų ir jaunalietuvių partinės evoliucijos taip ir neevoliucionuojant į bent kiek rimtesnę politinę jėgą, peripetijos puikiai demonstruoja, kad pagal šiuo metu valstybėje galiojančios minios-"elito" valdymo sistemos sukurtas taisykles veikiančios organizacijos yra visiškai neįgalios oponuoti valdančiosios piramidės viršūnėje įsitaisiusiems uzurpatoriams.

Kol mano gerbiami, mylimi ir kaip stebėjimo objektas prižiūrimi tautininkai nesupras, kas yra minios-"elito" valdymo sistema, kas tai tokio "konceptualioji valdžia" ir kokiu būdu ji yra realizuojama, tol jie bus marinuojami ant atsarginių suolelio. Ir tik sistemos šeimininkams nusprendus, kad atėjo laikas įvedinėti nacionalfašistinį režimą, jiems bus duotas "kartblanšas" - staiga partijai "nukris" pinigai reklamai, kadrai partijos plėtimui ir sąlygos paimti valdžią. Jei reikės "demokratiniu" - Adolfo Hitlerio ir jo mikropartijėlės nueitu keliu, o jei reikės greičiau "liaudies perversmo" - chocholiško akligatvio būdu.

Norite tapti patrankų mėsa - laukite ir kada nors tapsite ja, mieli, save patriotais vadinantys, rinkėjams neįdomių ir nereikalingų partijų nariai.


Keista, kad tiek nedaug Lietuvoje yra norinčių atsistoti greta šitųjų...