Ž. Razminas apklaustas dėl Panevėžyje platintų atsišaukimų

Autorius: LTnacionalistas Šaltinis: https://ltnacionalistas.wordpr... 2015-01-09 08:43:25, skaitė 4067, komentavo 0

Ž. Razminas apklaustas dėl Panevėžyje platintų atsišaukimų

z_razminas_pries_nato.jpg
Kalba Ž. Razminas

Šį rytą Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate vykusioje apklausoje Žilvinui Razminui buvo iškelti klausimai dėl Panevėžio mieste platintų atsišaukimų, kvietusių piliečius jungtis į nesmurtinį pasipriešinimą valdančiajam oligarchiniam režimui ir NATO okupacijai; Ž. Razminas pareiškė atsisakąs pasirašyti po parodymais, tai motyvuodamas šitaip:

„Ryšy su tuo, kad 2004 m. suklastoto referendumo dėl stojimo į ES ir 2008 m. Lisabonos sutarties, ko pasekoje okupacinės ES įstatymai tapo viršesni už LIETUVOS, ko pasekoje Lietuva de jure tapo okupuota, o nuo 2014 m. gegužės, JAV įvedus į Lietuva okupacinę savo kariuomenę – Lietuva tapo jau okupuota de fakto, atsisakau duoti parodymus, pasirašineti ar kaip kitaip bendradarbiauti su kolaboracinėmis strukturomis. Kolaborantai – tai tos sisteminės struktūros, kurios paklūsta JAV-ES okupantų nurodymams ir vykdo veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos laisvę, nepriklausomybę bei prieš lietuvių tautos laisvę ir gerovę.“

Jokie kaltinimai Ž. Razminui nebuvo pareikšti, o bendravimas su policijos pareigūnais buvo visiškai normalus ir kultūringas. Belieka laukti tolimesnės įvykių raidos ir tęsti švietėjišką darbą.

---
LDiena.lt: reikia pažymėti, kad gerbiamojo Ž. Razmino panaudota formuluotė nors juridiškai ir neapsaugo nuo kolaborantų represinių organų, tačiau leidžiai tiksliai įvardinti kas yra kas politinėse bylose.