Federalinės Rezervų Sistemos (FRS) savininkai

Autorius: Pranas Valickas Šaltinis: http://ltnacionalistas.wordpre... 2015-01-05 08:51:20, skaitė 4789, komentavo 0

Federalinės Rezervų Sistemos (FRS) savininkai

icke16_03.jpg

Perevodikoje.ru yra pateiktos bankininkų geneologijos ir giminystės ryšiai, todėl straipsnis yra labai griozdiškas. Nors informacija labai įdomi. Aš iš Perevodika.ru paėmiau tik labai nedidelę informacijos dalį; tą dalį, kur parašyti visi FRS savininkai ir kokią dalį jie valdo.

Pilnas Perevodika.ru tekstas:  www.perevodika.ru/articles/18921.html

---

Kam priklauso privati Ferderalinė Rezervų Sistema?

Privatiems savininkams priklausanti FRS nėra valstybinė įstaiga. FRS priklauso grupei bankininkų. Daugiausia užsieniečiams. 1913 metais JAV Kongresas Ameriką atidavė į vergiją privačiai Federalinių Rezervų Sistemai suteikdamas jai teisę spausdinti pinigus ir valdyti Amerikos ekonomiką. Kas tokie jie yra, kas yra privačios FRS savininkai ir akcininkai? Iš pradžių skelbta apie 203053 FRS akcijas, kurių 65% priklausė užsieniečiams, o likusius 35% (72000 akcijas) pasidalino amerikiečiai tokiu būdu:

 1. Rokfelerio National City Bank – 30,000 akcijų;
 2. Chase National Bank – 6,000 akcijų (dabar bankas vadinasi –Chase Manhattan Bank, savininkas – Deividas Rokfeleris);
 3. National Bank of Commerce – 21,000 akcijų (dabar jis vadinasi – Morgan Guaranty Trust);
 4. First National Bank – 15,000 akcijų (priklauso Morganui);

Įdomu kad Rokfeleriai ir Morganai akcijų turi po lygiai (po 36000 akcijas).

Nors pagal 1913 metų Federalinės Rezervų Sistemos įstatymą (Federal Reserve Act) FRS savininkų vardai yra paslaptis, bet „The Reaper” leidėjas P.E.McMaster iš nenorinčio skelbis informatoriaus Šveicarijos banke išsiaiškino, kad FRS akcijų kontrolinį paketą valdo šie bankai:

 1. Londono ir Berlyno Rotšildų bankai
 2. Paryžiaus bankas Lazard Brothers
 3. Italijos bankai IsraelMoses Sief
 4. Vokietijos ir Amsterdamo Varburgų bankas M.M.Warburg & CO
 5. Niujorko Kuhn Loeb Bank
 6. Niujorko bankas Lehman Brothers
 7. Niujorko bankas Goldman Sachs
 8. Niujorko bankas Chase Manhattan

Justas Mulinsas savo puikiame darbe „Privačios Federalinės Sistemos paslaptys” (Eustace Mullins “Secrets of the Privately Owned Federal Reserve” ) rašo: “Kadangi privatus Niujorko Federalinis Rezervas visoje Amerikoje nustato bankų procentaus ir pinigų kainą, tai šio banko savininkai yra tikrieji viso šitos sistemos direktoriai. Šitie akcininkai nuo 1913 metų valdo mūsų politikkos ir ekonomikos likimą.” Mulinso sudarytas akcininkų sąrašas praktiškai visiškai sutampa su Šveicarijos bankininkų pateiktu sąrašu:

 1. Rotšildai
 2. Lazardas Frezeris (Eugen Maier)
 3. Izraelis Sifas
 4. Kompanija Kuhn Loeb
 5. Kompanija Warburg
 6. Lehman Brothers
 7. Goldman Sachs
 8. Rokfelerių ir Morganų šeimos

Visi atrodo kaip tikri Amerikos globėjai, ar ne tiesa!

http://www.save-a-patriot.org/files/view/whofed.html

Prierašas nuo savęs:

Pastaba – bankas Lehman Brathers veikia ir po šiai dienai. 2008 metais bankrutavo tik jo padalinys užsiėminėjęs ipoteka.

Visiškai teisingai Justas Mulinsas rašo, kad tikrieji JAV valdytojai jau šimtas metų yra FRS savininkai, o Amerikos piliečių renkami prezidentai ir kongresas su senatu yra viso labo tik FRS marionetės-tarnai, bet jokiu būdu ne šalies valdovai.

Tiek Šveicarijos bankininkai, tiek Justas Mulinsas pateikė tą patį FRS akcininkų sąrašą. Akcininkų sąrašo eiliškumas visada atspindi kiek kuris akcininkas turi akcijų, t.y. sąrašas sudaromas pagal turimų akcijų kiekį — kas daugiau turi, tas sąraše aukščiau stovi. Taigi – keturi Europos bankai valdo 65% FRS akcijų, o keturi JAV (Niujorko) bankai — 35%. Tokia yra tikrovė — Ameriką valdo Europos bankai; Amerika yra Europos bankų vergas!!! Dėl to ir vyksta euroatlantinė integracija. Ją vykdo FRS.

Bankai dažnai keičia pavadinimus, bet jų savininkai visada lieka tie patys. Kiti šaltiniai sako, kad Morgano bankas priklauso Londono Rotšildams. Morgano bankas buvo įsteigtas XIX amžiuje kai JAV vyriausybė bandė neįsileisti žydų į Ameriką. Tuomet Rotšildas pasamdė amerikietį Morganą, o pastarasis už pirmojo pinigus įsteigė banką. Tai turint omeny kad Morgano banką irgi valdo Europos bankininkai gaunasi kad amerikiečiai turi labai nedaug FRS akcijų. JAV grynų gryniausia Europos bankų kolonija.

Iki pirmojo pasaulinio karo privatūs bankai valdė tik kelias Europos valstybes — D.Britaniją, Prancūziją, Olandiją, Švediją, o visų likusių Europos karalysčių ir imperijų finansų sistemas valdė jų vyriausybės. Per abu pasaulinius karus bankininkų valdomos valstybės sutriuškino visas Europos karalystes, imperijas ir respublikas. Sutriuškino ir užvaldė-privatizavo jų visų finansų sistemas.

Štai taip Europos bankai Europos užkariavimui per FRS panaudojo ir Jungtines Amerikos Valstijas. Abu pasaulinius karus sukėlė FRS, o tiksliau sakant jos savininkai.

Buvęs vyriausiasis Ukrainos rabinas, o dabar vyriausiasis Charkovo rabinas Eduardas Chodosas rašo, kad Europos Centrinį Banką valdo tie patys akcininkai kaip ir FRS. E.Chodoso veikalus galima rasti internete, todėl necituoju. Dabar tie patys bankininkai vykdo ne tik euroatlantinę integraciją, bet ir integruojamos zonos demoralizaciją, pederastizaciją, homoseksualizaciją ir jau atvirai kalba, kad bus sunaikintos tautinės valstybės ir visos tautos, o jų vietoje gyvens demoralizuota homoseksualistų banda, t.y. visais atžvilgiais tobuli vergai-gyvuliai nepavojingi bankininkų valdžios monopoliui. Šitai integracijai tarnauja ir euro įvedimas visose ES‘o valstybėse; daugiau euras niekam nėra reikalingas.