Apie Europos krizę paprastai ir aiškiai

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/apie-europo... 2015-01-04 10:47:17, skaitė 4181, komentavo 0

Apie Europos krizę paprastai ir aiškiai

Įsivaizduokite didelę ir margą šeimą. Kurią sudaro vaikai, giminaičiai, posūniai ir tiesiog vaikų, giminaičių ir posūnių draugeliai. Iš viso – 27 žmonės.

Kiekvienas jų gyvena kaip gali ir kaip moka.

Kažkas mėgina lošti kazino. Kažkas kažką augina savo lysvėje, kažkas – muzikuoja vestuvėse už nedidelius pinigus. Kažkas laiko save kūrėju ir išradinėja naujus drabužių modelius ar dar ten kažką.

O realiai dirba ir stabiliai uždirba tik vienas žmogus – tėvas.

Niekas iš gausios šeimynos paimti iš jo pavyzdžio ir eiti jo pėdomis nenori. Kurgi ne: pas juos juk pakylėti poreikiai, jie gyvena turiningą gyvenimą, jie yra prasmių kūrėjai, o ne kokie nors ten darbiniai jaučiai!

Tėvo pinigų netgi pridėjus prie jų nedideles kitų šeimos narių pajamas, nepakanka, kad galima būtų patenkinti poreikius. Dėl to kiti šeimos nariai puolė imti kreditus. Kiekvienas atskirai, nepasitarę su kitais. Tikėdamiesi, kad jeigu kas nutiks, tai tėvas už juos tas skolas atiduos. O kiti – tesižino.

Kiekvienas šeimos narys įsitikinęs, kad negauna iš bendro šeimos katilo tiek, kiek jam priklauso ir reikalauja, kad tėvas padidintų jų kišenpinigius. Kitų šeimos narių sąskaita. O dar geriau – ir šiai minčiai pritaria visi išlaikytiniai – tegu tėvas ką nors sugalvoja, kad daugiau uždirbtų ir išlaikytų savo šeimą padoriame lygyje, jeigu jau tą šeimą sukūrė.

O kitapus gatvės gyvena skandalistė intrigantė kaimynė, tėvo giminaitė. Devintas vanduo nuo kisieliaus. Kuri nieko į šeimą neatneša iš principo, bet kartais prašo, kad tėvas padėtų jai vienu ar kitu reikalu. Juk vis dėlto giminaitė! Ir jeigu tėvas atsisako, ji pradeda siundyti šeimos išlaikytinius ir kaimynus ant tėvo. Kad jų pagalba padarytų tėvui spaudimą. Ir tokiu elgesiu, žinoma, labai kenkia tėtušiui.

Tėtušis turi žmoną. Ji irgi nedirba. Tačiau tarp jos ir tėvo tvyro puikus savitarpio supratimas ir laiko išbandyti tarpusavio santykiai. Ir ji praktiškai visada remia tėvą konfliktuose su kitais išlaikytiniais bei kaimynais. Tėvas ją dievina ir nelabai pyksta, kai toji kartas nuo karto ima maištauti ir jam priešgyniauti.

Tėvui reikėtų nusijuosti savo platų diržą su didžiule varine sagtimi ir įvesti šeimoje tvarką. Tačiau vaikučiai jau paūgėjo ir ne per seniausiai, kai tėvas nutarė pasišvaistyti diržu, visi drauge jį užgriuvo ir neblogai atidaužė, pasitelkę į pagalbą kaimynus. Ir diržą iš tėvo atėmė.

Ach taip, dėl aiškumo: tėvas šioje šeimoje – vokietis, mama – prancūzė. O kaimynė, devintas vanduo nuo kisieliaus, kuri nuolat kenkia – anglė.

www