Planai sunaikinti didžiąją dalį planetos gyventojų

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/planai-suna... 2016-11-02 16:57:42, skaitė 2440, komentavo 0

Planai sunaikinti didžiąją dalį planetos gyventojų

Turint galvoje turtingą Amerikos patirtį naikinant didžiules žmonių mases vardan savo ekspansyvių siekių ir pasaulinio įsiviešpatavimo, visiškai nenuostabu, kad JAV planavo „masinį didžiosios pasaulio gyventojų dalies sunaikinimą“ per šaltąjį karą. Tai paaiškėjo iš neseniai išslaptintų vyriausybės dokumentų.

Žinomas amerikiečių apžvalgininkas Džeisonas Ditcas daro išvadą, kad Amerikos tikslas buvo, pirma, „užkirsti kelią, kiek tai įmanoma, atpildo smūgiui iš TSRS pusės“, paskui „atimti galimybę iš TSRS kariauti“ ir pagaliau smogti į tas vietas, kur gyveno daugiausiai žmonių – daugiausiai tarybinio bloko teritorijoje.

Branduolinių smūgių taikiniais iš viso buvo 1200 miestų. Smūgiai buvo planuojami taip, kad būtų sunaikinta kaip galima daugiau žmonių. Į tokius miestus kaip Maskva ir Leningradas, kur būta daug svarbių karinių ir vyriausybinių objektų, buvo nutaikyta dešimtys smūgių.

Ištyrinėjęs JAV Strateginio planavimo sukurtus planus, Džordžo Vašingtono universtiteto analitikas Viljamas Blioras rašo:

„Strateginė Amerikos vadovybė nepaaiškino priežasčių, dėl kurių turėjo būti sunaikinti civiliai, tačiau, greičiausiai, tai buvo ankstesnio kariškių mąstymo būdo pasekmė. Jie tikėjo masinių bombardavimų poveikiu priešo moralinei dvasiai. Pavyzdžiui, Taktinės aviacijos mokyklos dėstytojas majoras M. Ferčaildas 1940 metais tvirtino, kad smūgiai šalies ekonominei infrastruktūrai „turi taip palaužti civilių gyventojų moralines jėgas dėl mirties ar sužeidimo baimės, kad jie pasirinks vietoje pasipriešinimo priimti mūsų taikos sąlygas, priversdami savo vyriausybes kapituliuoti“.

Vienas iš atominio bombardavimo šaltojo karo laikais planų autorius buvo generolas Kertis Lemėjus, karinis nusikaltėlis, liūdnai pagarsėjęs masiniais japonų miestų bombardavimais.

Apie šiuos planus taip pat byloja neseniai išslaptinti amerikiečių mokomieji filmai, kur sakoma:

„Kaip suduos smūgius karinės jūrų pajėgos? Kol laivynas išsaugojo viešpatavimą jūrose, jis pajėgus smogti biologiniais ar cheminiais ginklais iš bet kurio planetos taško, kurioje esama vandens“, o taip pat pristatyti biologines ir chemines medžiagas „už šimtų mylių nuo kranto į bet kurią teritoriją“, kad „sunaikintų didžiąją priešo gyventojų daugumą“. Paskui buvo rodomas animacinis filmas apie tai, kaip amerikiečių biologinis ir cheminis ginklas naudojamas milžiniškose Rusijos ir Kinijos teritorijose.