Kam reikalinga Jungtinių Tautų Organizacija?

Autorius: Versijos.lt Šaltinis: http://versijos.lt/kam-reikali... 2016-10-24 07:38:51, skaitė 2348, komentavo 0

Kam reikalinga Jungtinių Tautų Organizacija?

Kiek bežiūrėčiau į šitą apgailėtiną organizaciją, vis aiškiau suprantu, kad tai ne taikdariška struktūra, o gauja, sprendžianti vien nuosavas problemas. Kiek nesistengtų Rusija papasakoti pagaliau pasauliui teisybę – kiekvieną kartą atsitrenkia į sieną. Amerikos, Prancūzijos, Anglijos, Vokietijos atstovų elgesys pasibjaurėtinas, pasinaudodami tarptautine organizacija jie sprendžia tik savo pačių problemas. Ir pareiškimai, kad jie atseit rūpinasi žmonėmis – tai viso labo širma tolimesniems jų nusikaltimams. Posėdžiuose lyg ir turėtų dalyvauti, pagal sumanymą, tų šalių politinio elito atstovai, o sėdi chamai ir keikūnai, tokie kaip liūdnai pagarsėjusi Samanta Pauer…

Pastaraisiais metais taikdariška organizacija nesustabdė nė vieno karo, o dar ir šliūkštelėjo benzino į ugnį. Per Obamos prezidentavimo metus parsidavėliai JTO atstovai nepasmerkė Artimųjų Rytų šalių ir Ukrainos „demokratizavimo“. Amerikai leidžiama viskas. Iškyla vienas klausimas – kiek gi moka tiems atstovams, kad jie lipa per lavonus su dolerių prikimštomis kišenėmis? Ir kam tada apskritai reikalinga tokia organizacija?

Pan Gi Muno raginimai tučtuojau baigti karą Sirijoje – tai eilinis tuščias populistinis pareiškimas. Galima pagalvoti, kad jau rytoj amerikiečiai nustos tiekti ginklus teroristams, išsinešdins iš Ukrainos ar nustos kišti nosį į kitų valstybių reikalus. Nusišvilpti Amerikai į tokius pareiškimus. Padės Pan Gi Munui ant stalo eilinį milijoną ir jis vėl užsičiaups. Ir vėl viskas iš pradžių.

Tai ar reikalinga pasauliui JTO? Jeigu ji nieko nesprendžia?

Filipinų prezidentas, kuris puikiausiai supranta, kas prikaišiojo narkobaronų į jo šalį, pradėjo žiaurią kampaniją prieš narkobiznį ir labai nustebo, kai Pan Gi Munas pranešė apie kovos su narkomafija pabaigą. Naikinti tuos, kurie naikina jo šalį, matote, yra labai negerai… O štai pasakyti Amerikai, kad laikas nustoti bombarduoti Siriją ir finansuoti teroristus – Pan Gi Munui kinkos per skystos.

Rodrigas Dutertė pareiškė, kad Filipinai gali išstoti iš JTO ir organizuoti naują globalinę sąjungą.

Jam iš paskos tą patį pareiškė ir Zimbabvės prezidentas Robertas Mugabė. Jis priminė, kad dar nuo 2005 metų Afrikos valstybės reikalauja suteikti joms dvi nuolatinių atstovų Saugumo Taryboje vietas, ir tik Rusija bei Kinija jas remia, o Amerika prieštarauja, negailestingai redaguoja ir paverčia cirku Afrikos valstybių pateikiamas rezoliucijas, nesiskaito su jų nuomone, dėl ko reikia „pagaliau oficialiai pripažinti, kad kiekviena šalis yra lygiateisė JTO narė. Arba bus reforma, arba liksite be mūsų. Būtent tuo viskas baigsis“.

Kad JTO galutinai pavirto cirko maniežu, aišku ir taip. Kam iš tų, kurių šalyse Amerika sukurstė karus, pasidarė gyventi geriau?

Ne per seniausiai Donecko ir Lugansko Liaudies respublikos kreipėsi į JTO, surinko parašus po peticija, skelbiančia, kad Ukraina nevykdo Minsko susitarimo sąlygų. Vietoje atsako – visiška tyla. Įsakė Vašingtonas tylėti – ir Pan Gi Munas tyli. Prieš šeimininką nepasišakosi.

Negana to, organizacija, kurios pašaukimas turėjo būti taika ir žmonijos tobulėjimas, siūlo stoti po LGBT vėliavomis ir švęsti abortų dieną.

Kad neatsiliktum nuo „progreso“, reikia skleisti LGBT idėjas masėse. Su tokiu pareiškimu kasmetinėje JTO Asamblėjoje pasisakė organizacijos generalinis sekretorius Pan Gi Munas. Akivaizdu, kad Končitos Vurst vizitas padarė jam neišdildomą įspūdį.

Sekretoriato vadovas išreiškė susirūpinimą, kad visa eilė šalių draudžia seksualinių mažumų atstovams propaguoti savo idėjas. Generalinis sekretorius pavadino tokią politiką istorijos stabdymu. Iš to, kas pasakyta, seka keistas, netgi absurdiškas dalykas. Gaunasi, kad žmonės, negatyviai žvelgiantys į homoseksualizmo agitaciją, nenori žengti koja kojon su pažanga.

Tai kas gi, vis dėlto, vyksta pasaulyje, jeigu tokios organizacijos kaip JTO nutarė įbrukti žmonijai homopropagandą? Kuo norima paversti šitą pasaulį? Sodoma ir Gomora? Gal laikas pradėti studijuoti Bibliją, kad gautume atsakymą, kas po viso to nutinka?

Daugelio ekspertų nuomone, vadovaujant Pan Gi Munui JTO galutinai prarado pagrindinio stabilumo garanto ir tarptautinių santykių reguliatoriaus vaidmenį. Vašingtono prisijaukintas diplomatas iš Pietų Korėjos atstovauja JAV interesus pasaulinėje arenoje. Dėl to, kol šis menkysta sėdės JTO, jokių poslinkių laukti neverta.

Lengva pamiršti tai, kokiu milžinišku pasiekimu tapo JTO prieš 71 metus.

Kai Pan Gi Munas buvo dar vaikas, JTO išgelbėjo jo kaimą nuo karo. Ar sugebės jis išgelbėti JTO nuo užmaršties?

Viskam savo laikas.