Migracinė krizė Europoje ir jos užsakovai (ištrauka)

Autorius: Olga Četverikova Šaltinis: http://sauksmas.lt/migracine-k... 2015-09-18 08:04:05, skaitė 3135, komentavo 1

Migracinė krizė Europoje ir jos užsakovai (ištrauka)

Dar kartą apie Europos dvasinį tėvą

Europos politikai labai gerbia Paneuropinės sąjungos įkūrėją, suvienytos Europos ideologą R.N.Kudenchove-Kalergi (1894-1972), kurį jie vadina Europos sąjungos dvasiniu tėvu. Jo darbai („Pan-Europa“, „Kova už Pan-Europą“), parašyti 20 taisiais XX amžiaus, gerai žinomi ir laikomi Europos statybos manifestu. Juose išdėstyti tikslai ir užduotys jos statybos, kurios nesikeičia iki mūsų dienų.


R.N.Kudenchove-Kalergi

Vienas iš tokių tikslų yra sukūrimas vieningos „europietiškos nacijos“. Skaitant, kad išskyrimas nacijų pagal kraujo ryšį giliai neteisingas, Kudenchove-Kalergi priešpastatė tam giminystę pagal dvasią, išskirdamas vieningą „europinę naciją“ kaip dvasinę vienybę, turinčią tuos pačius dvasinius mokytojus. Tikslu išspręsti nacionalines problemas jis siūlė atskirti naciją nuo valstybės tam, kad nacija taptų kiekvienam asmeniniu reikalu. Ir kadangi klausimas apie pilietybę kiekvienam taps tuomet antraeiliu, tai atves į išsprendimą klausimo dėl valstybių sienų: “Yra tik vienas radikalus būdas išspręsti europinį sienų klausimą teisingai ir ilgam. Tai kelias ne kilnoti sienas, o jas likviduoti“.

Tačiau tai tik viršutinis sluoksnis paneuropinio projekto. Savo supratimą baigtinių rezultatų Europos pertvarkymo Kudenchove-Kalergi išdėstė išleistoje nedideliu tiražu knygoje „Praktinis idealizmas“ (1925), kur jis aprašė Europos ateitį, parodęs, kaip atrodys „Europos nacija“.

Esmine idėja Kudenchove-Kalergi buvo pagrindimas dvasinės lyderystės judaizmo Europos civilizacijoje ir būtinybė padaryti žydus „valdančiąja dvasine Europos rase“.

Iš visos masės europiečių, kuriuos Kudenchove-Kalergi vadina „kiekybės žmonėmis“, jis išskiria dvi rases „kokybės žmonių“ – kilmingą dvarininkiją ir žydus, kurie ir turėjo, pagal jo mintį, sudaryti kartu branduolį būsimos Europos aristokratijos. O „branduoliu branduolyje“ jis skaitė žydus kaip dėl “ypatingo etinio požiūrio į pasaulį“, taip ir dėl pranašumo jų proto – jie sudaro taip vadinamą proto dvarininkiją, arba dvasinę aristokratiją, užimančią lyderiavimo pozicijas kovoje už žmonijos valdymą (tipiškais atstovais tokios „dvasinės aristokratijos“ Kudenchove-Kalergi laikė Lassalį, Trockį, Einšteiną, Bergsoną ir kt.).


Ida Roland-Kudenchove-Kalergi ir Tomas Manas antrajame Pan-Europos Kongrese Muzikos Akademijoje Berlyne, 1930 gegužės 17

Kas liečia kitus – „kiekybės žmones“, tai apie juos Kudenchove-Kalergi rašė:

„Tolimos ateities žmogus bus sumaišyto kraujo. Rasės ir klasės išnyks pasekoje įveikimo erdvės, laiko, prietarų. Būsima europietiškai-negroidinė rasė, išoriškai panaši į senovės Egipto, pakeis tautų įvairovę asmenybių įvairove“.

Europos ateitį Kudenchove-Kalergi matė tame, kad europiečiai susimaišys su kitomis rasėmis ir tautomis ir išnyks kaip nacionalinės individualybės, o jų elitas bus pakeistos žydiška dvasine vadų kasta.

Tai, kas šiandien vyksta Europos sąjungoje, pilnai sutampa su projektais, išdėstytais jos dvasinio tėvo. Ir pilnai akivaizdu, kad šitie projektai nesuderinami su išlaikymu nei nacionalinių valstybių, nei pačių nacijų. Taip, kad Europos politikai, vykdydami beprotišką migracijos politiką, žino ką daro.

Pilnas tekstas:

Pirma dalis http://www.fondsk.ru/news/2015/09/17/migracionnyj-krizis-v-evrope-i-ego-zakazchiki-i-35451.html

Antra dalis http://www.fondsk.ru/news/2015/09/17/migracionnyj-krizis-v-evrope-i-ego-zakazchiki-ii-35458.html

P.G.

Šauksmas