Apie tą "moterų nenorą gimdyti". Pamąstymai prie kavos

Autorius: Šarūnas Navickis Šaltinis: https://www.facebook.com/sarun... 2015-09-12 19:04:37, skaitė 3413, komentavo 0

Apie tą


FEMINIZMAS - tai puiku!

Pabėgėlių iš musulmoniškų kraštu akivaizdoje ūmai "praregėta", kad jie mus "paims vislumu" - t.y. jų šeimose po nežinia kiek vaikų (nuo 5 iki 9 maždaug, nors kas ten suskaičiuos, kiek is tiesų yra?), o vidutinis vakariečių gimstamumas yra minusinis, t.y. mažiau už 2 vaikus šeimoje, kas reiškia natūralų populiacijos išmirimą. Na, faktiškai tai tą ir reiškia. Ir čia "atsiveria" įdomus dalykas, atsakantis į klausimą - o kodėl taip yra?

Ogi todėl, kad vadinamos "lygios teisės" iš moterų daugiau atėmė, negu davė!

Tuojau paaiškinsiu, ką turiu omenyje, kad neatrodytų nepagrista ir keista.

Vakarietė moteris - toji, kuri emancipuota, etc., etc. - turi visas teises, kaip ir vyras: į išsilavinimą, į darbą, į socialinį gvenimą, statusą visuomenėje, užimamus postus ir taip toliau. Kitaip tariant, socialine prasme ji virsta vyru, o vyras TURI PAREIGAS dirbti ir uždirbti (tam, beje ir reikalingas išsilavinimas, kad daugiau uždirbtų ir užimtų aukštesnę socialinę padėtį bei viską, kas su tuo susiję). Toliau jau elementari matematika: jei a = b, o b = c, tai ir a = c.

Kitaip tariant, jei moteris lygi vyrui, o vyras turi pareigas, tai ir moteris turi pareigas.

Ką ir reikėjo įrodyti, kaip dėl to, kas akivaizdu, bestaugtų ir ką bekliedėtų universitetinės feministės ir panašios "socialistinės lervos bei kvaišos".

Viskas. Socialinė lygybė. O kas gimdys? Vyrai to negali fiziologiškai, jų paskirtis kita. Moterys įgijo "lygias teises" į darbą ir t.t. - kas išvertus į žmonių kalbą reiškia, kad jos irgi privalo "kažko gyvenime pasiekti", konkuruoti darbo rinkoje, dirbti ir uždirbti. Na, kas tokiomis sąlygomis dar galėtų iš jų reikalauti, kad gimdyti 3 ir daugiau vaikus? Stebuklas, kad išvis dar gimdo!!!

Čia nekenks paminėti, kad "gerovės" kartelė irgi užkelta tiek, kad nors nusišauk - kiekvienam vaikui, kiek jų bebūtų, reikia atskiro kambario, kiekvienam suaugusiam ir vairuoti galinčiam žmogui automobilio - ir taip be pabaigos. Apie turimų batų skaičių aš jau nekalbu - reklama dirba išsijuosusi, kad reikėtų dar ir dar. Rezultate - nei tau po kambarį kiekvienam vaikui, nei 2 automobiliu šeimoje, o tik sekinantis darbas ir "lygios teisės". Vaikų, žinoma, irgi ne kažin kiek.

"Atsilikusiose šalyse", kaip žinia, tų teisių daug mažiau (jei išvis yra), todėl moterys dirbti neprivalo, o vyras, jei nori vesti ir turėti šeimą, turi būti įgalus ją išlaikyti. Na, toliau jau ir taip aišku, ar ne?
Štai taip ir gavosi, kad bedidinant perkamąją galią - o juk žinia, kad moterys pinigus leidžia lengviau, nei vyrai, tad ir visa emancipacija, pasirodo, tebuvo būdas padaryti taip, kad moterys įsisuktų į "pinigų darymo" karuselę - taigi, bedidinant moterų priklausomybę nuo pinigų, atitinkamai sumažėjo jų galimybė gimdyti ir auginti vaikus.

Sociologija laimi prieš prigimtį, o vakarietiškoji populiacijos dalis tuo pat metu pradeda išmirti. Tuo tarpu "perteklinių prieauglių" populiacijos ateina į pagalbą - ką ir matome šiuo metu.


Joms papasakok apie feminizmą