Ėjimo į „Česke Budejovicus“ planai

Autorius: Petras Gulbinskas Šaltinis: http://sauksmas.lt/ejimo-i-ces... 2015-08-28 06:50:16, skaitė 2541, komentavo 1

Ėjimo į „Česke Budejovicus“ planai

Šveikas turėjo planą ir žinojo, kad eina į Česke Budejovicus, nors ir į priešingą pusę ėjo. Lietuvoje irgi buvo savo plikagalvis „Šveikas“. Kalba, kad jis dabar ne tik Seime darbuojasi, bet ir ukrainiečius konsultuoja, kaip valstybę nualinti, taip kaip jis Lietuvą alino. Tas Lietuvos „Šveikas“ sukūrė ėjimo į „Budejovicus“ planą iki 2030 metų, tokį planelį, net ne planą, o „viziją“.

Bet ne apie „Šveikus“ noriu pakalbėti, o apie protingus. Protingi, skirtingai nuo „Šveikų“, turi rimtus planus ir juos vykdo. Pas juos ne „vizijos“, vizijos pas narkomanus, kai tie hašišu apsipūčia, ar tablečių prisivalgo.

Seniausias, žinia, yra žydų planas – Pasaulį valdyti. Vieni kalba, kad jau šimtą metų jie Pasaulį valdo, kiti ginčijasi, kad pirma turi būti atstatyta Trečioji šventykla, ateiti Mesijas, išnykti visos Pasaulio tautos, o likusiems Pasaulyje žydams vadovaus jų karalius. Na, gal Dievas susimils, bent amerikonus paliks, nes kas žydams per Šabą tarnaus, jei visos tautos bus sunaikintos? Na, bet čia jau – Aukčiausiojo buhalterija.

Aš, prisipažinsiu, manau, kad teisūs ir vieni, ir kiti, faktas akivaizdus, o Šventyklą iki kokių 2020 metų pastatys. Liko dar mažmožis nebaigtų darbų…

Vienas iš pagrindinių darbų, manau, tai nukreipti žydų sefardų aliją iš Vakarų Europos į Izraelį.

Tam, kad atstatyti Trečiąją šventyklą reikia darbo rankų, o pasiturintys Vakarų Europos žydai nenori palikti gimtųjų vietų ir kraustytis gyventi į Izraelį. Jiems reikia padėti apsispręsti. Tokiam apsisprendimui padės Europą užplūdę imigrantai arabai, tarp kurių atsiras daug žydų kraujo ištroškusių musulmonų teroristų. Neoliberalioji Europa, juk, netikrina, ką priima, ką krauna sau ant sprando, nes senutė Europa yra ligota, alchaimerio ir parkinsono ligomis serganti, skleroze ir menopauze, impotencija ir homoseksualizmu, ir dar daugybe kitų visokių ligų, ir visomis – vienu metu.

Amerikonai, panašu, irgi turi savo planą: nusilpninti savo pagrindinį konkurentą – ES. Tiesiogiai, be jokios maskuotės, imti Europą „už gerklės“, kaip tai daro su Rusija ir Kinija, naikindama jas finansinių operacijų pagalba, per CB, biržas, Amerikai neišeina, tenka gudriau elgtis. Jiems, matyt, migrantai padės su Europa susidoroti. O ko Europai purkštauti, kartu su amerikonais arabų valstybes griovė, dabar vaisius skina. Viskas teisingai. Tik ne visai. Amerikonai toli, pas juos ant pripučiamo matraco neatplauksi. Ir jūrose jie migrantų „nežvejoja“, ir pas save nesiveža, kaip tai ligota Europa daro. Štai ir dar vienas pavykęs planas, kaip ant delno.

Ir Lietuvos valdžia, panašu, turi slaptą planą: didinti valdininkų armiją ir mažinti gyventojų skaičių. Manau, iki 2030 metų, valdininkų skaičius Lietuvoje bus lygus gyventojų skaičiui, t.y. visi Lietuvos gyventojai taps valdininkais. Kaip to pasiekti? Visai paprastai. Į Prezidentūrą priimti dar 1000 padėjėjų, kiekvienam Seimo nariui – po 20 padėjėjų, tiems padėjėjams nusamdyti po 100 patarėjų, konsultantų ir t.t., ir t.t. Todėl ir džiaugiasi, matyt, mūsų valdžia imigrantais, nes bus kam valdininkams patarnauti, kai visi lietuviai valdininkais taps.

Yra vienintelis pavojus Pasaulio tautų planams, tai rusai. Kodėl rusai paklausite? Visų pirma, kad gerbiamas profesorius ir jo anūkas taip sako, o antra, kad yra toks pasiskirstymas Pasaulyje: vokiečiai už visus moka, o rusai už visus – kalti. Tokia jų misija.

Kadangi profesorius ir jo anūkas dar nesugalvojo metodo, kaip identifikuoti užsimaskavusius rusus, siūlomas greitas, nors ir nelabai pigus metodas: „kas nešokinėja, tas – maskolius (rusas)“:


“Kas nešokinėja, tas maskolius”

Pastaba: profesoriui naudoti šį rusų identifikavimo metodą rekomenduojame tiktai gydytojams leidus.

Šauksmas