Afrointegrastai ir jų planai

Autorius: Petras Gulbinskas Šaltinis: http://sauksmas.lt/afrointegra... 2015-08-26 06:34:19, skaitė 3497, komentavo 2

Afrointegrastai ir jų planai

Lietuvoje atsirado naujas Homo lithuanicus porūšis, t. y. Homo lithuanicus afrointegrasticus. Tai tokie patologiniai optimistai, kurie mums aiškina tai, ko gamtoje nepasitaiko: neva jie Lietuvoje integruos afrikiečius. Suprantama, kad jų optimizmo genai yra indukuoti užsienio grantais arba paikų mokesčių mokėtojų pinigais, bet koks tas jų nesveikai šaunus optimizmas!

Čigonų iš Vilniaus taboro niekaip nesugebame integruoti, nors tu per galvą verskis, o Afrikiečius integrastai sugebės – ims ir integruos. Ir ne kur nors atkampioje Lietuvos vietoje, kokiame apleistame, išvogtame ir sugriautame Didžiasalyje, o, mat, sostinėje. Gal, kad per savo kvailų įstaigų, kurios tiems išprotėjusiems integrastams algas moka langus visą afrikiečių integracijos procesą jie matytų, galėtų apie šio proceso studijas disertacijas parašyti, sunkių savo sėdynių nereikėtų jiems kilnoti?

Yra Vilniuje, Antakalnio gatvėje, priklausantis medinis namelis, kurį aš per savo buto langus kasdien matau, visai priešais Antakalnio vidurinę mokyklą, greta esančias lenkų ir rusų mokyklas. Žiūriu, gi, vakar, keli prie namelio privažiuoja, du šimtus metų integruojamas čigonas išlipa, katiną juodą pamato, pasiima dviejų-trijų kilogramų akmenį ir šveičia į tą katiną, šio kiemo gyventojams pelių gaudytoju tarnaujantį. Prisiminiau Bulgakovo Šarikovą Poligrafovičių, gal, sakau, taip pas juos priimta svetimame kieme į svetimus katinus akmenis mėtyti, tokie papročiai? Prisiminiau, kaip prasidėjus eilinei kovai su narkotikų platinimų, kažkuris iš taboro gyventojų grasino, kad „kai iškelsite, tai visame mieste narkotikus platinsime“. Na, pamaniau, bus „kapiec“ ne tik tam katinui, bet ir toms trims mokykloms, kai juos čia iš taboro atkraustys?

Na, tiek to tuos migrantus iš Indijos, grįžkime prie ateivių iš Afrikos. Ką apie juos žinome. Kaip kituose kraštuose jie integruojasi?

JAV paimkim, kur Afrikiečių ypač daug, kur juos per prievartą kolonistai iš Afrikos atvežė. Kaip jiems sekasi tuos jų afroamerikiečius integruoti? Ogi pasirodo, kad prastai jiems sekasi. 50 procentų jų afroamerikiečių niekur nedirba, vien iš pašalpų gyvena, o ten kur jų afroamerikiečiai apsigyvena, ten baltųjų nelieka, visi į kitus rajonus išsikrausto. Labai tie Amerikos baltieji – tolerantiški, visą pasaulį tolerancijos mokina, bet niekaip jiems patiems greta jų afroamerikiečių gyventi nesiseka pastaruosius du šimtus metų!

Tai štai kur „šuo pakastas“, galvoju, štai kodėl mūsų valdžia Vilniuje tuos „afrolietuvius“ sugalvojo integruoti! Ogi, kad ų sostinėje nebeliktų. Negerai, kažkaip, kaimai nyksta, miesteliai nyksta, net Kaunas nyksta, o Vilnius, ne! Vilniaus gyventojus išvaikyti, nerimsta afrointegrastai, Amerikos „gerąją patirtį“ prisiminė. Kodėl iš Vilniaus Detroito nepadarius? Ką?

Šauksmas