Prezidentei įteiktas Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos apdovanojimas už nuopelnus Lietuvai

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/prezid... 2015-08-03 19:38:54, skaitė 4039, komentavo 1

Prezidentei įteiktas Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos apdovanojimas už nuopelnus Lietuvai


Kolaborantė, NKVD gaisrininko (vėliau tremtinio) duktė, Lietuvos nepriklausomybės priešininkė, komunisto ir jedinstvenininko Mykolo Burokevičiaus bendražygė, daugkartinė Lietuvos Konstitucijos laužytoja, provokatorė bei nepralenkiama melagė p-rezidentė Dalia Grybauskaitė sulaukė didelio tremtinių ir šventikų dėmesio bei pagarbos. Nuotr. prezidentas.lt

P-rezidentė Dalia Grybauskaitė Ariogaloje pasveikino jubiliejinio – dvidešimt penktojo Politinių kalinių ir tremtinių sąskrydžio „Su Lietuva širdy“ dalyvius.

Per 50 metų trukusią sovietinę okupaciją Lietuva neteko 280 tūkstančių gyventojų. Pasak p-rezidentės, masiniai trėmimai visada išliks tautos atmintyje, nes jiems nėra jokios senaties, pranešė tinklalapis prezidentas.lt.

„Atplėšti nuo savo žemės, namų ir gimtosios kalbos Jūs išsaugojote meilę Lietuvai kaip didžiausią vertybę. Okupantams nepavyko nurašyti nė vieno – nei tų, kurie liko tolimoje svetimoje žemėje po lietuviškais kryžiais, nei tų, kurie, ištvėrę badą, šaltį ir pažeminimus, sugrįžo namo“, - sakė šalies vadovė.

Pasak p-rezidentės, iš tremties taip ir negrįžusius žmones Lietuva prisimins su amžinu netekties ir skriaudos jausmu, o tuos, kurie grįžo ir išliko, visada brangins ir didžiuosis. Valstybės vadovės teigimu, tremtinių ir politinių kalinių išgyvenimai yra labiausiai įkvepiantis pavyzdys visada ginti mūsų valstybę ir kurti stiprią ir gražią Lietuvą.

Sąskrydyje prezidentei įteiktas aukščiausias 1-ojo laipsnio Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos apdovanojimas už nuopelnus Lietuvai.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga įkurta prieš 25 metus. Ji vienija daugiau kaip 40 tūkst. narių, veikia 53 skyriai.


ALELIUJA!