Jis bus inžinierius, o galvas už jo Tėvynę tegul europiečiai guldo? Šaukiamojo amžiaus "karo pabėgėliai" šiaip jau vadintini dezertyrais

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://plus.google.com/u/0/11... 2015-07-23 21:16:12, skaitė 3643, komentavo 1

Jis bus inžinierius, o galvas už jo Tėvynę tegul europiečiai guldo? Šaukiamojo amžiaus

Skaitinėju Kopenhagoje studijuojančio garsaus "liberobliaus" Giedrius Alasevičius FB Sieną.

Žmogus itin džiūgauja, kad vietoje danų tautininko į kaimynus atsikraustė trisdešimtmetis kurdas, atvykęs iš Islamo valstybės okupuotos teritorijos:

"...atsikraustė kurdas. Pabėgėlis. Žmogus, kuris nebeturi šeimos, nebegali grįžti namo - jam 30. .....

Tai pirmas kartas, kai pamačiau realią ISIS auką ir politinį pabėgėlį. Ir palyginus su juo, mūsų problemos atrodo tokios tolimos, paprastos ir nereikšmingos, kad po kiekvieno klausimo pats patikslindavau, jog negalėčiau sakyti, jog suprantu, kaip jie jaučiasi, nepaisant to, kad va ir mus yra ištikę tai ir tai, ir tai.

Jis net žinojo, kur yra Lietuva (ko labai dažnai nežino danų studentai), mokosi danų kalbos, planuoja studijuoti inžineriją energetikos sektoriuje.

Bet nepaisant to, kad jis yra pirmas sutiktas žmogus, kuris nukentėjo nuo ISIS (antras kurdų pabėgėlis), turbūt yra koks 20+ apskritai Danijoje sutiktas pabėgėlis. Ir dar nesutikau nei vieno, kuris savo planuose, nepaisant išgyventų tragedijų, nebūtų ambicingesnis už statistinį daną...."

Viskas lyg ir gerai, bet minčių kyla įvairių.

Ir viena tų minčių yra tokia:

o kodėl tarp į ES šalį įsileistų karo pabėgėlių atsirado vienišas trisdešimtmetis kurdas?

Šiaip jau jo tautiečiai su ginklu rankose įnirtingai kovoja su jų kraštą atakuojančios Islamo valstybės teroristais.

Žūtbūtiniai mūšiai vyksta dėl kiekvienos žemės pėdos, ISIS teroristai negailestingai pjauna belaisvius, pardavinėja jezidų ir kurdų žmonas, dukras ir seseris į vergiją.

Kiekvieno to krašto vyro pareiga yra prisidėti prie kovos už savo kraštą ir tautiečius ir padėti patriotams įveikti nuožmų priešą.

Aišku, kad tarp šaukiamojo amžiaus Kurdistano vyrų atsiranda ir tokių, kurie šią savo vyrišką pareigą kovoti ir mirti už savo Tėvynę mielai perleistu NATO kariams - amerikiečiams bei europiečiams.

O patys persikraustytų į saugias ES šalis bei gyvendami iš pašalpų nemokamai studijuotų tenykščiuose universitetuose.

Žmogiškai tokius gudručius-dezertyrus suprasti dar galima. O štai valstybiškai žiūrint - jau nelabai.

Man atrodo, kad situacijoje, kuomet visas civilizuotas pasaulis surėmė pečius, kad įveikti kylančią teroristinės Islamo valstybės grėsmę, šaukiamojo amžiaus pabėgėliai iš to krašto turėtų būti apmokomi, apginkluojami ir siunčiami į antiteroristinių pajėgų gretas.

Idant savo rankomis padėtų išlaisvinti savo kraštą, kad ES šalyse laikinai apsigyvenę taikūs tautiečiai turėtų kur sugrįžti.

Kitaip sakant, tokiems pabėgėliams nuo vyriškos pareigos derėtų nupirkti automatinį šautuvą, dėžę šovinių, plieninį šalmą, neperšaunamą liemenę, taktinius batus, kevlaro apatinių ir parašiutą.
Ir apmokėti jų nugabenimą į fronto linijas, kovoti su jų Tėvynę užgrobusiais teroristais.

Neverta skatinti dezertyravimo, nes tai - užkrečiama liga.