Vadinkime visus reiškinius tikraisiais vardais - tuomet pasaulis taps daug suprantamesnis

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.facebook.com/krist... 2019-06-28 22:28:20, skaitė 230, komentavo 1

Vadinkime visus reiškinius tikraisiais vardais - tuomet pasaulis taps daug suprantamesnis

Naujo-seno opiumo liaudžiai pardavėjai - senovės baltai

Šiandien įžangėlei norėčiau pamąstyti apie tą tautų kūrybą, kuri smarkiai vyko 19 amžiuje ir galiausiai buvo panaudota ir įkūnyta ryškiai 1918 metais, atskyrus taip vadinamą Vokietiją nuo Rusijos. O juk panaši kūryba ne tik mūsų kraštuose vyko, kur kažkokiu stebuklingu būdu turime lenkus, lietuvius, latvius ir estus, atsiradusius neaišku kaip ir neaišku iš kur, bet tokius skirtingus visiškai, kad ne tautinį šokį vadiname polka - lenke. Jei ne kalba, niekaip niekas neatskirtų to lenko, latvio, lietuvio, ruso, baltaruso, esto. O kalba tai toks patys žinote subtilus dirbtinis dalykas, kaip ir senovės baltų religija. Pavadintų pagal esmę - norime deginti žmones ir būtų visiems aišku, o tai dabar iš tolo, iš tolo, vis per tuos Overtono langus, su šalmais ant galvų, bet nasrai jau iššiepti, ir pinigams ir kraujui. Beje, siūlau pradėti vadinti viską tikraisiais vardais - gal lengviau suprasti bus. Pirmasis siūlymas vietoj daug kam nesuprantamo žodžio "krematoriumas" - "žmonių deginimo krosnis".

krematoriumas
"Žmonių deginimo krosnis" - pagal verslo planą turėjo būti pagrindiniu "senovės baltų" pajamų šaltiniu ir monopoliu

Na, bet grįžtu prie temos. Panašus cirkas vyksta ir toje Jungtinėje tamsos, pykčio, šydų ir kampų karalystėje. Ten sala, jei ką. Dabar jie toje saloje rado tris skirtingas tautas. Kaip, Karlai?

Britanija
Tai į kiek dalių salas dalinsimės?

Dar pas mus suprantu, atjojo vingiais jotvingiai iš Kinijos, aisčiai (tiksliau gandrai) atskrido iš Afrikos, o sarmatai ilgai sarmatijosi ir taip ir nepasakė analų krapštytojui, iš kur jie atvyko. O ten sala juk, istorija kalba apie danus, normanus, anglosaksus, iš kur ten trys tautos (anglai, škotai ir velsiečiai). Faktas, kad tai vieni ir tie patys žmonės, atrodo vienodai, kalba vienodai, tik tamsuoliams sijonus uždėjo, kad kažkaip atskirti. Nu tipo atskyrimas pagal tautinį kostiumą, nes kitaip neatskirsi jų, net kalba vienoda. Supratę tą reikalą, kad sijonų škotams - tamsuoliams neužtenka, gudročiai sugalvojo dirbtines kalbas, velsiečiams ir škotams. Vargšai kalbėjo lotyniškai - angliškai ir vargo nematė, bet dabar jau tuos nelaimėlius šydų nešiotojus - velsiečius išdresiravo, kad jie turėjo senobinę kalbą. Ir škotams tą patį sugalvojo, kažkokia senobinė kalba jų. Jie patys dabar didžiuojasi tuom ir mokosi jau mokykloje. Spėju, kad jiems sugalvota ta pati istorija, kad tas jų kalbas draudė žiaurūs Anglijos karaliai. Ale metodika tai vienoda visais laikais ir visose vietovėse, nes vieni ir tie patys veikia, gerbiamieji ponai. Nerandate tam tikrų paralelių su Morijos žeme, mūsų vadinama Lietuva?

Škotai
Škotai aka britai-persirengėliai

Apibendrinsiu - ta sala rengiama padalinimui, kaip ir tas Pabaltijis buvo rengiamas padalijimui palaipsniui, tik saloje projektas užtruko arba buvo pristabdytas. Bet Škotija ten juk reguliariai referendumus rengia, matuoja temperatūrą. Kada galvose pribręs nacionalinė idėja, kaip pas mus ji pribrendo 1990 metais, bus nedidelis spektaklis ir sijonuoti škotai apjuos Škotiją škotų keliu.

Temos viduriukui - apie mūsų taip mėgiamą kreipinį "ponas". Ne šiaip sau juk aukščiau būtent tokį kreipinį panaudojau. Mūsuose įprasta juk vadinti vienas kitą ponu. Tas žodis reiškia priveligijuoto luomo žmogų arba laisvą ir nepriklausomą žmogų, dar dykūnas ir lengvaduonis. Dabar kaip čia išsiaiškinti, ką turi omeny žmogus, sakydamas jums "ponas". O ir kokiais ponais jūs norėtumėte būti.

Jėzus Kristus
Ponas Dievas

Apie vokišką "herr" tai išvis patylėsiu, ten labai neįprastas dalykas, jei pasigilinti. Bet apie tai kitą kartą, o mes vis dar apie poną turime pabaigti. Taip kad ne tik dviprasmybės koją pakiša šitam mūsų mėgiamam žodžiui, bet ir žodžio kilmė turbūt ne nuo lenkiško "pan", kas yra graikiškai "visi". Lygiava pas juos, tuos lenkus, kreipiasi "visi". O štai yra toks graikiškas žodis "ponos", kuris reiškia darbas, triūsas, vargas, skausmas, kančia. Tai gal visgi ne "ponas" vadinkime vienas kitą, o kaip nors paprasčiau, nes nei šis nei tas gaunasi?

Panas
Panas. Vienintelė paskirtis ir gyvenimo prasmė: girtuokliauti, groti fleita ir dulkintis su viskuo kas juda - tikras ponas

Ir temos pabaigimui keli žodžiai apie mūsų tą Independence. Ne tą nepriklausomybę nuo ponų, t.y. darbo, skausmo ir kančios, bet tą kažkieno nepriklausomybę nuo mūsų. Ten kur stovi koks tai gargaras už šimtus milijonų eurų, vežioja orą ir sąskaitas, tačiau iš to oro pas mus kiekvieną sąskaitose už dujas ir ne tik atsiranda papildoma išraiška eurai, t.y. mes už tą kažkieno nepriklausomybę nuo mūsų susimokame.

SGDSuskystintų "natūralių-gamtinių" dujų tanklaivis

O štai, ką jie ten vežioja, iš norėjau aptarti. Kas su tema nesusipažinęs, siūlau susirasti mano temą apie orą ir jo degimą vidaus degimo varikliuose. Suspaustas-suslėgtas oras dega tam tikromis sąlygomis, tiksliau sprogsta. O tie tanklaiviai, kurie tas dujas vežioja po visą pasaulį, ne tik į Klaipėdą, dažnai turi ant savo šonų užrašą - LNG. Kas tamsuoliams paaiškinama kaip liquified natural gas. Suskystintos gamtinės-natūralios dujos. Jei ką tokio daikto, kaip aprašomos tos dujos gamtoje nebūna, nebent galimai pelkėse kur arba iš žmogaus ar gyvulių natūralios veiklos. Tos istorijos apie kokius tai klodus randamus uolienose neatlaiko jokios kritikos. Tokio tipo dujos gaminamos pramoniniu būdu, kam įdomu susiraskite CWG-carbureted water gas. O natūralios - gamtinės dujos man žinomos tik vienos - oras. Ir kas įdomiausia su tuo pavadinimu jie nemeluoja juk, jie tikrai vežioja suskystintą orą. Jei tai būtų grynas azotas, tas sutrumpinimas irgi tinka, kadangi N yra azoto simbolis, suskystintos azoto dujos.

Bet va, kam tokia dūmų uždanga ir minios mulkinimas - na, suprantate, kai kas nori gyventi geriau nei jūs, tai juk normalus ir sąžiningas noras sistemoje "mirtis visiems". Beje, antras pasiūlymas dėl reiškinio vadinimo tiesiogine prasme: žodį "kapitalizmas" reikia keisti tiesioginiu vertimu - "mirtis visiems". Po to juk ir referendumą būtų lengva surengti su klausimu, ar norite gyventi "mirties visiems" sąlygomis. Gal žiūrėk prašviesėjimas koks įvyktų bent daliai žmonių.

Marksas
"Kaput visiems" koncepcijos teoretikas ir propagandistas Karlas Marksas

Tad tiek būtų gerųjų naujienų šiam vakarui.